Stadsarchief Amsterdam

Vijzelstraat 32
1017 HL Amsterdam
T: 020 2511511
F: 020 2511512
educatie@stadsarchief.amsterdam.nl
http://www.stadsarchief.amsterdam.nl

Profiel

Het Stadsarchief is het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam met 35 kilometer archieven, een historisch-topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven. Wij bewaren de archieven van de stad en van particuliere instellingen en bedrijven die iets met Amsterdam te maken hebben. We maken ze toegankelijk zodat iedereen de documenten kan raadplegen. Alle kennis over de stad Amsterdam die in de archieven te vinden is brengen we naar buiten, ook in projecten en rondleidingen voor het onderwijs.

Kernactiviteit

Archief

Projectenoverzicht
naam hoofddiscipline secundaire discipline beeld evaluaties
Buurt en Stad Cultureel erfgoed Dit project heeft geen beeldmateriaal 0
Educatieve ontvangst met rondleiding Cultureel erfgoed Dit project heeft geen beeldmateriaal 0
Namen in Amsterdam Cultureel erfgoed Letteren Dit project heeft geen beeldmateriaal 0

Gemiddelde waardering van de projecten
vraag waardering
Heeft er een voorgesprek plaatsgevonden met de aanbieder?
ja (0%), nee (100%)
Wat vond u van de pedagogische, didactische kwaliteiten van de aanbieder?
6/10
Sloot het project goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen?
6/10
Wat vond u van de flexibiliteit van de aanbieder?
6/10
Zijn de doelstellingen van dit project behaald?
8/10
Wat vond u van de organisatie en coördinatie van dit project? (Bereikbaarheid, nakomen van afspraken enz.)
8/10
Was u zelf als leerkracht actief aanwezig bij dit project?
ja (0%), nee (100%)
Bent u tevreden over de prijs/kwaliteit bij dit project?
ja (100%), nee (0%)
Zou u in de toekomst met deze aanbieder willen werken?
ja (100%), nee (0%)
Hoe waardeert u het gehele project?
6/10