Stichting Jazz

Amstel 82
1017 AC Amsterdam
T: 020 514 13 80
jacek@stichtingjazz.nl
http://www.stichtingjazz.nl

Profiel

Stichting Jazz is een volwaardig productiehuis voor cultuureducatie. De kernactiviteiten van de stichting bestaan uit het op maat ontwikkelen en organiseren van culturele projecten, workshopreeksen en activiteiten voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar onder en na schooltijd. Daarbij heeft de organisatie zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van activiteiten voor jongeren die doorgaans van huis uit minder cultuureducatie meekrijgen.

Kernactiviteit

Maker van cultuureducatie

Projectenoverzicht
naam hoofddiscipline secundaire discipline beeld evaluaties
Beats en Samples Multidisciplinair Dit project heeft geen beeldmateriaal 0
Creative Music Lab - Jazz in 5 Stappen Muziek Dit project heeft geen beeldmateriaal 0
It's Your JazzHeld Muziek Muziek Dit project heeft geen beeldmateriaal 0
Percussie en impriovisatie Muziek Dit project heeft geen beeldmateriaal 0

Gemiddelde waardering van de projecten
vraag waardering
Heeft er een voorgesprek plaatsgevonden met de aanbieder?
ja (100%), nee (0%)
Wat vond u van de pedagogische, didactische kwaliteiten van de aanbieder?
5/10
Sloot het project goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen?
7/10
Wat vond u van de flexibiliteit van de aanbieder?
5/10
Zijn de doelstellingen van dit project behaald?
3/10
Wat vond u van de organisatie en coördinatie van dit project? (Bereikbaarheid, nakomen van afspraken enz.)
3/10
Was u zelf als leerkracht actief aanwezig bij dit project?
ja (50%), nee (50%)
Bent u tevreden over de prijs/kwaliteit bij dit project?
ja (0%), nee (100%)
Zou u in de toekomst met deze aanbieder willen werken?
ja (0%), nee (100%)
Hoe waardeert u het gehele project?
3/10