Stichting Agogo

Postbus 10739
1001 ES Amsterdam
T: 06 19642648
agogo@agogo.nl
http://www.agogo.nl

Profiel

Stichting Agogo promoot de Afro-Braziliaanse cultuur, met name de dans- en verdedigingskunst Capoeira, in Nederland door het uitbrengen van een gedrukt tijdschrift en onze media-website. De activiteit Capoeira bieden wij al meer dan 10 jaar in heel Amsterdam aan in de vorm van demonstraties, (kennismakings-)lessen en cursussen aan het basis- en voortgezet onderwijs en workshops voor teambuilding.

Kernactiviteit

Capoeira

Projectenoverzicht
naam hoofddiscipline secundaire discipline beeld evaluaties
Capoeira Multidisciplinair Dans Dit project heeft geen beeldmateriaal 0

Gemiddelde waardering van de projecten
vraag waardering
Heeft er een voorgesprek plaatsgevonden met de aanbieder?
ja (100%), nee (0%)
Wat vond u van de pedagogische, didactische kwaliteiten van de aanbieder?
8/10
Sloot het project goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen?
10/10
Wat vond u van de flexibiliteit van de aanbieder?
8/10
Zijn de doelstellingen van dit project behaald?
8/10
Wat vond u van de organisatie en coördinatie van dit project? (Bereikbaarheid, nakomen van afspraken enz.)
8/10
Was u zelf als leerkracht actief aanwezig bij dit project?
ja (100%), nee (0%)
Bent u tevreden over de prijs/kwaliteit bij dit project?
ja (100%), nee (0%)
Zou u in de toekomst met deze aanbieder willen werken?
ja (100%), nee (0%)
Hoe waardeert u het gehele project?
8/10