Vuur!

Vuur maken met de vuurboog.

bekijk project

Archeologie in de Klas

Archeologie in de Klas

Jacob Catskade 27 huis
1052 BT Amsterdam
T: 06 14041402
marjo@archeologieindeklas.nl
http://www.archeologieindeklas.nl

Profiel

Archeologie in de Klas geeft workshops en projecten op het primair en voortgezet onderwijs. Motto: Archeologie is leuk en spannend! In actieve lessen maken leerlingen kennis met de archeologie. Met behulp van verhalen en beelden, maar ook door zelf te experimenteren met oude technieken, gaan we met de archeologie aan de slag! Voor PO en naschoolse opvang zijn er de archeologische workshops 'Vuur!', 'Maak een grotschildering met zelfgemaakte verf!' en 'Maak je eigen geluksbuideltje!'. Projecten met een regionaal karakter. Voor VO: lessenserie archeologie, speurtocht, werkweken opgraven.

Kernactiviteit

Archeologische workshops en lessenseries

Projectenoverzicht
naam hoofddiscipline secundaire discipline beeld evaluaties
Archeologie! Cultureel erfgoed Dit project heeft geen beeldmateriaal 0
Graffiti in de Prehistorie! Cultureel erfgoed Beeldend Dit project heeft geen beeldmateriaal 0
Maak je eigen geluksbuideltje! Cultureel erfgoed Dit project heeft geen beeldmateriaal 0
Vuur! Cultureel erfgoed Dit project heeft beeldmateriaal 0

Gemiddelde waardering van de projecten
vraag waardering
Heeft er een voorgesprek plaatsgevonden met de aanbieder?
ja (100%), nee (0%)
Wat vond u van de pedagogische, didactische kwaliteiten van de aanbieder?
8/10
Sloot het project goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen?
8/10
Wat vond u van de flexibiliteit van de aanbieder?
8/10
Zijn de doelstellingen van dit project behaald?
8/10
Wat vond u van de organisatie en coördinatie van dit project? (Bereikbaarheid, nakomen van afspraken enz.)
8/10
Was u zelf als leerkracht actief aanwezig bij dit project?
ja (0%), nee (100%)
Bent u tevreden over de prijs/kwaliteit bij dit project?
ja (100%), nee (0%)
Zou u in de toekomst met deze aanbieder willen werken?
ja (100%), nee (0%)
Hoe waardeert u het gehele project?
8/10