Maartje van den Brink, BIK

contact via email
contact via email contact via email
T: contact via email
F: contact via email
maartjevandenbrink@tiscali.nl

Profiel

Ik bied verschillende workshops en lessen aan op het gebied van theater: toneelspelen, circus, (mini)decor maken, schrijven en/of kostuums maken. De workshops kunnen eenmalig zijn of enkele weken duren, met of zonder eindpresentatie, toegespitst op vraag van de school of een al bestaande lessenserie. Alles is mogelijk. Ik bied projecten aan voor alle groepen, ook speciaal voor groep 1/2, bv. lessen rond prentenboek of pyramide-thema's.

Kernactiviteit

Theatermaker

Projectenoverzicht
naam hoofddiscipline secundaire discipline beeld evaluaties
Circus! Theater Cultureel erfgoed Dit project heeft geen beeldmateriaal 0
Dramatische Toestanden Theater Theater Dit project heeft geen beeldmateriaal 0
MiniaTuren Theater Beeldend Dit project heeft geen beeldmateriaal 0
Plastic Fantastic Theater Beeldend Dit project heeft geen beeldmateriaal 0

Gemiddelde waardering van de projecten
vraag waardering
Heeft er een voorgesprek plaatsgevonden met de aanbieder?
ja (100%), nee (0%)
Wat vond u van de pedagogische, didactische kwaliteiten van de aanbieder?
10/10
Sloot het project goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen?
10/10
Wat vond u van de flexibiliteit van de aanbieder?
10/10
Zijn de doelstellingen van dit project behaald?
8/10
Wat vond u van de organisatie en coördinatie van dit project? (Bereikbaarheid, nakomen van afspraken enz.)
8/10
Was u zelf als leerkracht actief aanwezig bij dit project?
ja (100%), nee (0%)
Bent u tevreden over de prijs/kwaliteit bij dit project?
ja (100%), nee (0%)
Zou u in de toekomst met deze aanbieder willen werken?
ja (100%), nee (0%)
Hoe waardeert u het gehele project?
10/10