Laatste nieuws

Vanaf het nieuwe schooljaar is er een gloed nieuwe cultuurdatabase van Mocca

15-04-2020

Vanaf het nieuwe schooljaar is de gloednieuwe cultuurdatabase van Mocca live! Amsterdamse scholen (po, so, v(s)o), praktijkonderwijs en vmbo) scholen zoeken hierin makkelijk naar culturele activiteiten voor hun leerlingen. Neem nu al een kijkje en meld jezelf aan als Amsterdamse cultuureducatieaanbieder op https://cultuurdatabase.mocca.amsterdam/hoe-het-werkt/.

Heb je vragen? Mail ze naar cultuurdatabase@mocca-amsterdam.nl

Met vriendelijke groet,

Het Mocca Team

Nieuws archief

De maart editie van de nieuwsbrief voor culturele instellingen is uit!

13-03-2013

De maart editie van de nieuwsbrief voor culturele instellingen is uit!

In het eerste artikel leest u over de structurele samenwerking tussen scholen en culturele instellingen. We spraken hiervoor met Marlies Tal van het Landelijk Kennisinstituur voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Hiernaast leest u over het nieuwe Amsterdamse cultuureducatiebeleid: Het Basispakket voor Cultuureducatie. Wat betekent dit voor scholen en culturele instellingen? Beleidsadviseur Dick Bentvelzen gaat in op de implementatie van het Basispakket in Amsterdam.

Lees de nieuwsbrief!

De maart editie van de nieuwsbrief voor scholen is uit!

13-03-2013

De maart editie van de nieuwsbrief voor scholen is uit! Het thema van deze nieuwsbrief is erfgoed.

In het eerste artikel neemt u een kijkje in de keuken van het beste kindermuseum ter wereld, het Tropenmuseum Junior, bij de tentoonstelling MixMax Brasil.
Hiernaast leest u over het succesvolle kleuterprogramma Oma's tijd van het Amsterdam Museum. Educator Elvire Jansen verklapt het geheim achter het succes.

Tot slot is er een artikel over het nieuwe Amsterdamse cultuureducatiebeleid: Het Basispakket voor Cultuureducatie. Wat betekent dit voor scholen en culturele instellingen? Beleidsadviseur Dick Bentvelzen gaat in op de implementatie van het Basispakket in Amsterdam.

Lees de nieuwsbrief!

AliceMoves: nieuw digitaal platform voor match cultuuraanbieders en onderwijs

22-02-2013

Begin april start AliceMoves, het nieuwe digitale matchingsplatform voor cultuuraanbieders, basis- en voortgezet onderwijs. Cultuuraanbieders en scholen vinden via hun profiel regionaal én nationaal de beste match voor al hun cultuureducatieve activiteiten. In digitale communities ontwikkelen ze samen de beste cultuureducatie. Door klikpad-analyses krijgen aanbieders waardevolle informatie over behoeftes en keuzeprofielen van scholen voor communicatie en marketing richting onderwijs.

Match
Cultuuraanbieders staan financieel onder druk. Scholen zijn vaak goede klanten, maar weten niet altijd de beste aanbieder te vinden. Op AliceMoves maken aanbieders en scholen een profiel, waarmee ze de beste match kunnen maken via interactieve en fijnmazige filters. Cultuuraanbieders en scholen kunnen in communities tips en ervaringen uitwisselen en samen projecten ontwikkelen. Het zoekgedrag van scholen wordt gevolgd. Cultuuraanbieders krijgen zo inzage in voorkeuren en wensen van scholen en schoolprofielen. Welke kunstactiviteiten doen scholen graag? Op school of op locatie? Kijken naar voorstellingen of workshops? Cultuuraanbieders kunnen hun activiteiten en communicatie hierop afstemmen.

Profiel aanmaken
In april en mei boeken scholen cultuuractiviteiten voor de afsluiting van dit schooljaar en voor het komende schooljaar. Op 3 april wordt AliceMoves officieel feestelijk gelanceerd en start een communicatie-offensief richting scholen. Cultuuraanbieders kunnen vanaf nu een profiel aanmaken, om vanaf april vindbaar te zijn voor scholen.

Beeldgestuurd
De komst van Youtube en Facebook heeft de wereld veranderd. AliceMoves is beeldgestuurd en biedt aanbieders en gebruikers de gelegenheid om hun profielen dagelijks te updaten met foto’s, video’s en hun ervaringen met kunst- en cultuurbeleving.
AliceMoves werkt samen met partners als Mocca Amsterdam en de Kunstlinie in Almere. Lokale partners krijgen een eigen website gericht op lokale aanbieders en scholen. Zo profiteren zij van alle informatie die dit platform oplevert.
Veel lokale en provinciale cultuurwebsites staan onder druk. AliceMoves biedt een podium voor alle cultuuraanbieders die zich richten op het onderwijs. Dit platform komt in plaats van bestaande websites zoals Podium op School en Projectloket, die worden opgeheven. Zo biedt AliceMoves een krachtige oplossing voor alle regio’s waar cultuureducatie te lijden heeft onder bezuinigingen.

Cultuureducatie in Amsterdam 2013

20-02-2013

Op 20 maart 2013 organiseert Mocca voor de zevende keer ‘Cultuureducatie in Amsterdam’. Een dag vol met creatieve workshops en interessante sprekers, een kans om te netwerken en inspiratie op te doen.

Zet 20 maart in uw agenda houdt de website van de MoccaAcademie in de gaten voor updates.

U kunt de keynote speech van Cultuureducatie in Amsterdam 2012 door Paul Collard hier terug kijken.

Bekijk hier het volledige programma.

Meld u hier aan.

Regeling stimulering cultuureducatie in het VMBO

14-02-2013

Vanaf begin februari is de Regeling stimulering cultuureducatie in het VMBO van kracht. Deze regeling wordt door het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds (Cultuurfonds) uitgevoerd. De fondsen willen hiermee de culturele ontwikkeling van VMBO-leerlingen stimuleren en de kwaliteit van de cultuureducatie verder verbeteren.

Aanvragen kan men indienen bij FCP. Gehonoreerde aanvragers sturen hun gegevens naar het Cultuurfonds voor verdubbeling van de toegezegde bijdrage.

Op de website van Cultuurparticipatie vindt u beknopte informatie over de regeling. Indien u van plan bent een aanvraag in te dienen adviseren wij u eerst de volledige regeling en de toelichting als PDF te downloaden en door te nemen. Mocht u hierna nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen voor de regeling.

Deadline : Aanvragen voor de eerste subsidieronde (voor projecten in de periode augustus 2013- juli 2015) dienen uiterlijk 15 april 2013 om 17:00 uur te zijn ontvangen.

Gratis museumbezoek groep 7 en 8 - Overgangsregeling Kunstkijkuren

22-01-2013

In 2013 krijgen de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Amsterdam de kans om vijf keer kosteloos een educatief programma te volgen bij het Amsterdam Museum, het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum, het Tropenmuseum en het Stedelijk Museum. Deze overgangsregeling voor de Kunstkijkuren is een initiatief van de gemeenteraad van Amsterdam en wordt financieel ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).

Met deze regeling kunnen Amsterdamse basisschoolleerlingen vijf musea bezoeken voordat ze naar de middelbare school gaan. De programma's bij deze vijf musea zijn inhoudelijk verwant en laten een aantal topstukken zien die Amsterdam te bieden heeft. Samen met Mocca, expertisenetwerk cultuureducatie, wordt hiermee een start gemaakt met een samenhangend programma als aanloop naar een Basispakket voor erfgoededucatie en beeldend onderwijs.

Net zoals altijd kunt u de Cultuurbus inzetten voor het vervoer van en naar de school. Wij raden u aan om voor 1 maart 2013 te boeken in verband met de beperkte beschikbaarheid.

Mocca gaat verhuizen!

01-01-2013

Wij gaan verhuizen! Per 1 februari 2013 is ons nieuwe adres:

Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
Tel: 020 - 620 95 67
Fax: 020- 624 50 89

Tot 1 februari 2013 ontvangen wij uw post graag op:

Kleine-Gartmanplantsoen 21
1017 RP Amsterdam
Tel: 020 - 620 95 67
Fax: 020- 624 50 89

Kenniskring: Community arts en het Amsterdamse onderwijs

20-12-2012

Ben Hekkema, accountmanager primair onderwijs bij Mocca, onderzocht in deze kenniskring
hoe community arts zich heeft ontwikkeld en hoe de huidigde praktijk bijdraagt aan cultuureducatie.

Voor de kenniskring zijn gesprekken gevoerd met een aantal makers uit de community arts praktijk, met
koepelorganisaties en met vertegenwoordigers uit het onderwijs, er is er desktop research verricht en er
zijn publicaties geraadpleegd.

De centrale vraag voor de kenniskring was: ‘Wat is de relevantie van community arts voor het
(Amsterdamse) onderwijs‘.


Lees hier het onderzoek

De laatste scholennieuwsbrief van 2012!

19-12-2012

De laatste editie van de nieuwsbrief voor 2012 is uit! Het thema is cultuureducatie en nieuwe media.

Nieuwe media raken op scholen steeds meer gemeengoed. Hoe kijken scholen aan tegen nieuwe media in het onderwijs? Hoe maken kunstenaars en culturele instellingen gebruik van nieuwe media tijdens hun projecten?

In het eerste artikel van de nieuwsbrief leest u over basisschool De Poseidon, een school die de nadruk legt op nieuwe media in het onderwijs. Verder leest u over het onderwijsconcept 'Flipping the Classroom'. Ten slotte kunt u nog een artikel lezen over stichting HOLY die jongeren zelf videoanimaties laat maken over actuele thema's.

Veel leesplezier!

De laatste nieuwsbrief voor culturele instellingen van 2012!

19-12-2012

De laatste editie van de nieuwsbrief voor 2012 is uit! Het thema is cultuureducatie en nieuwe media.

Nieuwe media raken op scholen steeds meer gemeengoed. Hoe kijken scholen aan tegen nieuwe media in het onderwijs? Hoe maken kunstenaars en culturele instellingen gebruik van nieuwe media tijdens hun projecten?

In het eerste artikel van de nieuwsbrief leest u over het onderwijsconcept 'Flipping the Classroom'. Hiernaast leest u over basisschool De Poseidon, een school die de nadruk legt op nieuwe media in het onderwijs.

Veel leesplezier!

De eerste Mocca scholennieuwsbrief is uit!

09-10-2012

In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar wil Mocca de Amsterdamse scholen voor speciaal onderwijs aan u voorstellen. De meeste van deze scholen zijn bijzonder actief op het gebied van kunst en cultuur, omdat zij zien dat culturele ervaringen bijdragen aan de ontwikkeling van hun leerlingen en aan hun gevoel van trots en geluk. Lees in de nieuwsbrief over de Mocca Speciaal Onderwijs gids, een artikel over de Heldringschool en interviews met Scott Jun, acteur afkomstig van Visio Comenius, en Wim Scherpenisse, expert op het gebied van cultuureducatie en speciaal onderwijs. Lees verder het laatste nieuws over cultuureducatie.

Veel leesplezier!

De eerste van het nieuwe schooljaar, lees de Mocca nieuwsbrief voor culturele instellingen & kunstenaars!

09-10-2012

Met deze nieuwsbrief wil Mocca de Amsterdamse scholen voor speciaal onderwijs aan u voorstellen. De meeste van deze scholen zijn bijzonder actief op het gebied van kunst en cultuur omdat zij zien dat culturele ervaringen bijdragen aan de ontwikkeling van hun leerlingen en aan hun gevoel van trots en geluk. Lees in de nieuwsbrief over de Mocca Speciaal Onderwijs gids, een artikel over het speciaal onderwijs en een interview met Wim Scherpenisse, expert op het gebied van cultuureducatie en speciaal onderwijs. Lees verder het laatste nieuws over cultuureducatie en de financiën binnen cultuureducatie.

Veel leesplezier!

Icc-cursus najaar 2012

10-07-2012

In het najaar van 2012 biedt Mocca voor de 9e keer de Cursus Interne Cultuurcoördinator aan. Ga naar de MoccaAcademie voor meer informatie en het aanmeldformulier:
www.mocca-academie.nl

Verslag bijeenkomst 'Vakdocenten hebben de Toekomst. Leerlijnen'

09-07-2012

Woensdag 16 mei vond de derde bijeenkomst ‘Vakdocenten hebben de toekomst’ plaats in Atelier Artevent. Tijdens de bijeenkomst hebben 18 vakdocenten gepraat over leerlijnen en werden ervaringen en tips hierover uitgewisseld.

Lees hier het verslag

De laatste voor de zomervakantie, lees de Mocca nieuwsbrief voor culturele instellingen & kunstenaars!

14-06-2012

Cultuur biedt leerlingen de mogelijkheid om steeds nieuwe dingen te ontdekken. Dat kan binnen de school, met vakleerkrachten, gastdocenten en met de eigen groepsleerkracht. Maar een andere omgeving, buiten de school, geeft een extra dimensie en doet een beroep op andere vaardigheden van de jongeren.

Een manier waarop dit vanuit het onderwijs gestimuleerd wordt is de maatschappelijke stage. Lees in het eerste artikel over wat de maatschappelijke stage inhoudt en welke mogelijkheden hier liggen voor culturele instellingen en kunstenaars. In het tweede artikel vertelt het Stadsarchief Amsterdam hoe zij vorm geven aan de maatschappelijke stage. Laat je inspireren!

Verder, het laatste nieuws op het gebied van cultuureducatie en de ontwikkelingen rond de verschillende cultuureducatiebudgetten in het onderwijs.

Veel leesplezier!

De Mocca scholennieuwsbrief is uit!

11-06-2012

De laatste editie van schooljaar 2011-2012 van de nieuwsbrief voor scholen is uit! Het thema is leren in de echte wereld.

Cultuur biedt leerlingen de mogelijkheid om steeds weer dingen te ontdekken. Dat kan prima binnen de school, met vakleerkrachten, gastdocenten en met de eigen groepsleerkracht. Maar
een andere omgeving geeft een extra dimensie en doet een beroep op andere vaardigheden.

In het eerste artikel leest u over een basisschool die naar een voortgezet onderwijs school gaat om daar te leren. Verder leest u hoe het Bredero Lyceum een speciaal vak heeft ontwikkeld om buiten de school te leren. Tenslotte kunt u nog lezen hoe het Stadsarchief vorm geeft aan maatschappelijke stages.

Veel leesplezier!

De eerste van 2012, lees de Mocca nieuwsbrief voor culturele instellingen & kunstenaars!

09-03-2012

Langdurige samenwerking & cultuureducatie, het thema van de eerste nieuwsbrief van 2012. Langdurige samenwerking is iets wat zowel scholen als culturele instellingen en kunstenaars vaak willen. Deze nieuwsbrief laat zien hoe de gemeente binnen het basispakket voor muziek een pilot op heeft gezet en geeft inzicht in een succesvolle, vaste samenwerking tussen een school en een culturele instelling. Laat je inspireren!

Verder, het laatste nieuws over de start van de MoccaAcademie, de ontwikkelingen rond de CJP Cultuurkaart en de subsidie bij het AFK en de nieuwe Cultuurboot.

Veel leesplezier!

De Mocca lentenieuwsbrief voor scholen is uit!

09-03-2012

De lente-editie van de nieuwsbrief voor scholen is uit! Het thema is Samenwerking.
Scholen gaan steeds vaker een langdurige samenwerking aan met kunstenaars en culturele instellingen. Dat levert verrassende, nieuwe projecten op.

In een artikel over de gemeentelijke pilot muziekeducatie leest u hoe basisscholen en muziekinstellingen samen aan leerlijnen muziek werken. U leest ook over een kunstenaar die met een middelbare school meedenkt en samen met de leerlingen een blijvend kunstwerk realiseert. Het derde artikel belicht de kruisbestuiving tussen een theatergezelschap en VO-scholen.

Veel leesplezier!

Cultuureducatie in Amsterdam 2012 'Met handen, hoofd en hart' op 28 maart

14-02-2012

Kom naar de jaarlijkse Mocca bijeenkomst 'Cultuureducatie in Amsterdam' waar scholen en culturele instellingen elkaar ontmoeten.

Klik hier voor het programma Cultuureducatie in Amsterdam 2012.

Klik hier voor het overzicht van de culturele instellingen en kunstenaars die op de cultuureducatie-informatiemarkt staan.

Meld u nu aan via: www.mocca-academie.nl

Verslag bijeenkomst 'Vakdocenten hebben de Toekomst. Vakoverstijgend werken'

13-12-2011

Woensdag 28 september vond de tweede bijeenkomst ‘Vakdocenten hebben de toekomst’ plaats in Atelier Artevent. Tijdens de bijeenkomst hebben 20 vakdocenten gepraat over vakoverstijgend werken en werden ervaringen en tips hierover uitgewisseld.

Lees hier het verslag

De laatste van 2011, de nieuwe Mocca Moc is uit!

25-11-2011

Deze laatste nieuwsbrief van het jaar biedt docenten informatie over cultuureducatie en peer education. Peer education, educatie door gelijken, wordt door de Rosa Boekdrukkerschool actief ingezet in de hele school. De leerlingen van het Nova College in West lopen weg met hun peer educators. En het Stedelijk Museum Amsterdam vertelt over zijn peer educators, de Blikopeners.
Wat zijn de voordelen van peer education voor uw school en voor uw leerlingen? Laat u inspireren door verhalen van collega leerkrachten en culturele instellingen.

Verder, nieuws over de CJP Cultuurkaart, de Cultuurbus en de nieuwste Mocca publicatie: de Amsterdamse Ambachtengids.

Nieuwsgierig? Lees de nieuwsbrief!

De laatste van 2011, lees de Mocca nieuwsbrief voor culturele instellingen & kunstenaars!

25-11-2011

Peer education & cultuureducatie, het prikkelende thema van deze laatste nieuwsbrief van 2011. Peer education, educatie door leeftijdsgenoten, werkt, op meer niveaus dan gedacht. En, Amsterdam kent verfrissende initiatieven in combinatie met cultuureducatie. Maar, wat kan jouw instelling ermee, wat zijn de voordelen voor je instelling, voor scholen en leerlingen en, waarom zou je peer education inzetten in cultuureducatieve projecten?

Deze nieuwsbrief biedt je een kijkje in de keuken van een school en een culturele instelling die met peer educators werken in cultuureducatie. Laat je inspireren!

Verder, het laatste nieuws over de CJP Cultuurkaart, de Cultuurbus en de nieuwste Mocca publicatie: de Amsterdamse Ambachtengids.

Veel leesplezier!

Lees de nieuwste Mocca Moc, nieuwsbrief voor scholen.

29-09-2011

In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar leest u alles over ambachten & cultuureducatie. Veel scholen nemen ambachten als thema om kinderen hun eigen creativiteit te laten inzetten voor een tastbaar product. Met het maken van een ambachtengids voor scholen merkten we dat ambachten overal om ons heen zijn.

Haal inspiratie voor uw cultuureducatieprogramma uit de nieuwsbrief en, let op de post in oktober: we sturen alle scholen de fraaie Amsterdamse Ambachtengids toe.

Verder nog veel meer nieuws, weetjes en tips.

Nieuwsgierig?

Lees de nieuwsbrief!

De Mocca nieuwsbrief voor culturele instellingen en kunstenaars is uit!

20-09-2011

Komend najaar brengt Mocca de Amsterdamse Ambachtengids uit.
Want, ambachten zijn in!

In de nieuwsbrief lichten we alvast een tipje van de sluier op. Breien, spinnen, vilten, meubels maken, borduren, ijzer smeden of kranten maken. Veel scholen werken graag binnen hun cultuureducatieprogramma met ambachtelijke technieken. Verbaasd? Lees in de nieuwsbrief hoe scholen ambachten integreren in hun cultuureducatiebeleid en hoe jij als culturele instelling of kunstenaar daar een rol in kunt spelen. Raak geïnspireerd door je collega’s en kijk gauw wie dit keer de beste evaluatie kreeg van een school.

Nieuwsgierig?

Lees de nieuwsbrief!

A.s. zaterdag gratis gedichtenevenement in Carré voor 8-14 jaar

08-09-2011

Stichting Lezen organiseert Het Langste Gedicht van Nederland. Ook prinses Laurentien zal hierbij aanwezig zijn. Kinderen tussen de 8 en 14 jaar kunnen gratis meedoen.
Kijk voor meer info op www.theatercarre.nl

Mocca Cultuureducatieborrel 22 september 2011, voor culturele instellingen & kunstenaars

17-08-2011

Mis het niet! Luid op 22 september a.s. het nieuwe schooljaar in met collega's uit de cultuur op de jaarlijkse Mocca Cultuureducatieborrel in Atelier Artevent.

De Cultuureducatieborrel staat in het teken van onderling netwerken, kom en maak het mee. Ontmoet collega-instellingen en kunstenaars en grijp de kans je kennis over te dragen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.

De Cultuureducatieborrel vindt plaats van 16.00-18.00 uur. Je bent van harte welkom.

Programma:
15.45-16.00 uur Inloop
16.00-16.15 uur Opening Cultuureducatieborrel
16.15-18.00 uur Werk met Mocca aan je netwerk

Locatie:
Atelier Artevent
Raamstraat, tegenover nr. 29
1016 XL Amsterdam
www.artevent.nl

Routebeschrijving:
Zie Google Maps
Loop de Lijnbaansgracht in vanaf het Leidseplein. Na de Melkweg en voor de Passeerdersgracht vind je de Raamstraat, het atelier zit hier precies op de hoek. De entree is aan de kant van de Lijnbaansgracht en te herkennen aan een ijzeren hek.

Cursus Interne Cultuurcoördinator najaar 2011

20-07-2011

In het najaar van 2011 start Mocca weer met een Cursus Interne Cultuurcoördinator voor leerkrachten uit het Primair Onderwijs. Deze cursus leidt leerkrachten op tot interne cultuurcoördinator, icc-er. Inmiddels zijn 90 leerkrachten uit Amsterdam gecertificeerd icc-er. Landelijk zijn dat er ongeveer 3000. De cursus is door Cultuurnetwerk Nederland ontwikkeld voor leerkrachten die een cultuureducatiebeleidsplan willen schrijven en zich door collega-cursisten willen laten inspireren.

Word ook een gecertifceerde icc-er!

Meer informatie en aanmelden, neem contact op met Barbara Visser bvisser@mocca-amsterdam.nl
Bekijk de folder.

Verslag netwerkbijeenkomst 'Het Belang van de Kunstenaar Naschools'

15-07-2011

Op 23 juni vond de eerste netwerkbijeenkomst plaats voor kunstenaars die naschools werken. Ook tijdens de middag werd duidelijk dat er behoefte is aan kennisdeling onderling.
Het verslag van de middag is hier na te lezen.

Komend schooljaar organiseert Mocca een vervolgbijeenkomst. Wil je erbij zijn, je kennis delen en ervaringen van collega's horen? Hou dan je Mocca mail in de gaten.
Veel leesplezier!

De Mocca zomernieuwsbrief voor culturele instellingen is uit!

22-06-2011

Kunstprofielschool, kunstmagneetschool, cultuurprofielschool: wat betekent dit eigenlijk?
Vraag jij je dit ook af, lees dan de nieuwe zomernieuwsbrief voor culturele instellingen en kunstenaars. Aan het woord komt zowel een PO kunstmagneetschool als een VO cultuurprofielschool en kunstenaars die met deze scholen werken. Ontdek wat het betekent om op zo'n school te werken en waarom de school hiervoor kiest. Ook vind je in deze nieuwsbrief het laatste nieuws wat betreft de ontwikkelingen in de kunst- en cultuursector.

Nieuwsgierig?

Lees de nieuwsbrief!

Voor nu, fijne zomer allemaal.


Verslag 'Cultuureducatie in Amsterdam 2011'

21-06-2011

Op 13 april vond de jaarlijkse Mocca bijeenkomst 'Cultuureducatie in Amsterdam' plaats in het Muziekmakerscentrum MuzyQ. Met 140 culturele instellingen en kunstenaars en docenten afkomstig van 98 Amsterdamse scholen was de dag een succes. Mocca maakte een verslag van de dag met foto's ter illustratie.
Bekijk hier het verslag

Veel leesplezier en tot ziens bij een volgende editie.

De Mocca juni nieuwsbrief voor scholen is uit.

10-06-2011

Wist u dat Theater diverse mogelijkheden biedt om lastige onderwerpen te bespreken? Of dat op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer drie klassen eindexamen deden in het vak drama? Bovendien, bent u er al van op de hoogte dat de landelijke Regeling Versterking Cultuureducatie met een schooljaar verlengd wordt?

Lees hierover en meer in onze nieuwsbrief, het thema is: 'Theater En Zo'

Tips, artikelen, nieuwsflitsen en weetjes: bekijk hier de nieuwsbrief

Veel leesplezier!



Regeling Versterking Cultuureducatie (cepo gelden) verlengd voor schooljaar 2011-2012

08-06-2011

De Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2008-2011 is met één schooljaar verlengd. Daarmee blijft het komende jaar geoormerkt schoolbudget voor cultuureducatie beschikbaar. De regeling bevordert scholen om cultuureducatie in het lesprogramma te integreren, in samenwerking met de culturele omgeving. Met de verlenging wil het Ministerie van OCW scholen een jaar langer de tijd geven om dit cultuureducatiebeleid te verankeren. Staatsecretaris Zijlstra maakt in zijn cultuurplan, verwacht op 10 juni, bekend wat er na 2011-2012 met de regeling gebeurt.

De Mocca nieuwsbrief voor culturele instellingen is weer uit

31-03-2011

Vakoverstijgend werken, wat is dat? Waarom zou ik me als culturele instelling of kunstenaar hiermee bezig houden? Lees in de nieuwsbrief meer over het onderwerp. Laat je inspireren door de ervaringen van docent Sjoukje in Beleid Belicht of door de culturele instellingen aan het woord.

Ook dit keer in de nieuwsbrief: de laatste stand van zaken wat betreft de CJP Cultuurkaart.

Veel leesplezier en tot 13 april bij ‘Cultuureducatie in Amsterdam’.

De Mocca lentenieuwsbrief voor scholen is uit

30-03-2011

De Mocca lentenieuwsbrief voor scholen is uit.

Wist u dat in 2010 Filmeducatieprijzen zijn uitgereikt? Of dat collega-scholen op uiteenlopende manieren gebruik maken van film bij cultuureducatieve activiteiten? Bent u op de hoogte van de mogelijkheden die filmeducatie uw leerlingen en u biedt? Laat u inspireren door onze nieuwsbrief. Het thema is dit keer ‘Filmeducatie’.

Tips en weetjes, artikelen en informatie: lees hier de nieuwsbrief!

En we hopen u allen te ontmoeten op 13 april bij ‘Cultuureducatie in Amsterdam’.



Verslag Inspiratiebijeenkomst 'Vakdocenten hebben de Toekomst'

14-02-2011

Woensdag 16 februari vond de inspiratiebijeenkomst ‘Vakdocenten hebben de toekomst’ plaats in de Hermitage. Op de bijeenkomst hebben 30 vakdocenten gepraat over het belang van hun vak en werden ervaringen en tips uitgewisseld.

Lees hier het verslag

De februari editie van de Mocca nieuwsbrief voor scholen is uit.

04-02-2011

Het thema is Amsterdam & erfgoed. Hierin kunt u lezen over een islamitische basisschool die veel aandacht aan cultureel erfgoed besteedt en over het overzicht die Mocca heeft gemaakt van het aanbod van Amsterdamse erfgoedinstellingen voor basisscholen. We wijden ook een artikel aan het Amsterdam Museum (voorheen Het Amsterdams Historisch Museum) en de nieuwe kinderafdeling die in mei open gaat.

Veel leesplezier!

Amsterdamse musea en erfgoedinstellingen: het aanbod per groep voor PO in kaart

02-02-2011

Wilt u precies weten wat musea en erfgoedinstellingen aanbieden voor groep 1 tot en met 8?

Speciaal voor primair onderwijs maakte Mocca het overzicht Amsterdamse musea & erfgoedinstellingen: het aanbod per groep

Hier ziet u gemakkelijk bij welke musea en erfgoedinstellingen de verschillende groepen terecht kunnen.

Voor de inhoud van alle projecten, raadpleeg de Mocca database of de website van de instellingen.

Taal en Cultuureducatie door Maaike Verrips - De Taalstudio

31-01-2011

Mocca doet regelmatig onderzoek naar de inzet van cultuureducatie.

Onlangs heeft Maaike Verrips van de Taalstudio een klein onderzoek gedaan naar de bijdrage van cultuureducatieve activiteiten aan de taalontwikkeling van leerlingen.

Lees hier het onderzoek

Klik op de Mocca homepage onderzoek en trendrapporten aan voor een overzicht van alle onderzoeken.

De Mocca december nieuwsbrief voor culturele instellingen en kunstenaars is uit!

17-12-2010

De Mocca december nieuwsbrief voor culturele instellingen en kunstenaars is uit!

Cultuureducatie aan de hand van een thema, hoe werkt dat? Een PO school en een culturele instelling vertellen over hun ervaringen. Verder het laatste nieuws over cultuureducatie in Amsterdam, cultuureducatie euro’s, de CJP Cultuurkaart en nieuwe ontwikkelingen voor 2011 en daarna.

Fijne feestdagen en veel leesplezier!

Lees de laatste ontwikkelingen in het Trendrapport Cultuureducatie 2010!

10-12-2010

Amsterdamse scholen zien het belang van cultuureducatie en hechten belang aan het maken van eigen keuzes. Door de vraagsturing is er openheid ontstaan in de cultuureducatie. Kunstenaars vinden hun weg naar de scholen en bieden jongeren nieuwe mogelijkheden voor actieve kunstbeleving. Veel scholen zetten cultuureducatie in om sociale cohesie en burgerschap te bevorderen. Het belang van netwerken neemt toe. Stadsdeelbesturen stimuleren cultuureducatie in de eigen buurten door scholen beleidsmatig te ondersteunen, door activiteiten te financieren en soms door cultuurcoördinatoren op scholen te financieren. De samenwerking met Mocca biedt scholen continuïteit en blijkt vaak een voorwaarde om cultuureducatie op de agenda te houden.

Lees het rapport.

De Mocca nieuwsbrief voor scholen is uit: lees hier de decembereditie

01-12-2010

De decembereditie van de nieuwsbrief voor scholen is uit. Hierin leest u over effecten van dans op leerlingen jong en oud en de bijzondere aandacht die een aantal Amsterdamse scholen aan deze discipline wijdt.

Zet alvast een paar data in uw agenda:
Woensdag 26 januari: Mocca en het Amsterdams Fonds voor de Kunst houden een bijeenkomst voor PO-scholen over subsidie aanvragen.
Woensdag 6 april: de jaarlijkse Mocca-bijeenkomst 'Cultuureducatie in Amsterdam' met cultuureducatiemarkt en workshops voor VO, PO en culturele instellingen.

Veel leesplezier!

Mocca workshops voor culturele instellingen en kunstenaars

02-11-2010

In de komende periode organiseert Mocca een aantal workshops voor beginnende medewerkers cultuureducatie van culturele instellingen en voor kunstenaars uit Amsterdam die beginnen met cultuureducatie.

I Didactiek
Deze workshop is een inleiding in de didactiek, zowel voor primair onderwijs als voortgezet onderwijs. Je gaat interactief met elkaar aan de slag. Hoe breng je iets over aan kinderen, hoe leren kinderen of hoe bouw je een les op: het komt stapsgewijs aan de orde. Gasttrainer: Ella Kwakkestein van APS Onderwijsadviesbureau.
Data: 25 november 2010

II Beleid Belicht (vol)
Tijdens deze workshop informeren we je over beleidsplannen voor cultuureducatie op scholen en welke stappen scholen nemen om tot een cultuurplan te komen. Dit doen we aan de hand van praktijkvoorbeelden uit het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. We gaan in op onderwerpen als visie, doelen, organisatie en financiën.

Inspiratiebijeenkomst Wereldburgerschap met Cultuureducatie, voor docenten PO en VO

19-10-2010

Voor cultuurcoördinatoren en vakleerkrachten PO & VO.

Mocca nodigt leerkrachten in het PO en VO op 10 november uit voor een Inspiratiebijeenkomst: Wereldburgerschap met Cultuureducatie.

Wereldburgerschap, mondialisering, multiculturaliteit. Hoe pak je dat aan in de klas?

Komen de kinderen in uw klas allemaal uit de Jordaan of juist uit alle windstreken vandaan en zoekt u verbinding met wat leeft in de stad? Kijk naar een unieke voorstelling van theatergroep Bouam en ga in gesprek over de mogelijkheden die het Amsterdamse culturele aanbod biedt voor de ontwikkeling van wereldburgers. De inspiratiemiddag is geschikt voor het VO en PO. Het thema is universeel, en de voorstelling biedt een aanleiding tot gesprek.

Deze bijeenkomst vond reeds plaats op woensdag 10 november in Theater de Cameleon.

De Mocca nieuwsbrief voor culturele instellingen en kunstenaars is uit!

11-10-2010

In deze nieuwsbrief informeren we je over buurtgericht werken binnen cultuureducatie.

Een VO school en culturele instellingen vertellen over hun ervaringen. Laat je inspireren.

Verder, een nieuw schooljaar, een nieuw vast item.
In ‘Evalueren doet begeren’ publiceren we steeds een project dat geëvalueerd en uitvoerig toegelicht is door een docent. Zorg dat scholen ook jou evalueren.

Veel leesplezier!

Nieuw: cursus ‘Cultuureducatie voor talentmakelaars’

29-09-2010

Word een gecertificeerde cultuureducatie talentmakelaar, welzijnsmedewerker of bredeschoolcoördinator.

Mocca biedt in samenwerking met OSA, de Ondernemerskring Sociale Sector Amsterdam, de cursus ‘Cultuureducatie voor talentmakelaars, welzijnsmedewerkers en cultuurcoördinatoren’ aan.

In zes ochtenden leidt de cursus tot een praktisch en toepasbaar beleidsplan, een plan van aanpak of PR plan voor cultuureducatie waarmee u binnen de scholen en in de wijk aan de slag kan.

Mis het niet! Mocca cultuureducatieborrel op 16 september speciaal voor culturele instellingen en kunstenaars

26-08-2010

Mis het niet. Kom op 16 september a.s. naar creatieve broedplaats Villa Beehive en luid het nieuwe schooljaar in met collega's uit de cultuur op de jaarlijkse Mocca Cultuureducatieborrel. Haal tijdens de borrel ook je eigen exemplaar op van de nieuwe Mocca ‘Kies voor Cultuur’ gids.

De Cultuureducatieborrel staat dit keer geheel in het teken van onderling netwerken. Ontmoet collega instellingen of kunstenaars en grijp de kans aan kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Netwerken wordt dit jaar op een actieve manier door ons gestimuleerd.

Mocca Cultuureducatieborrel:
16 september 2010 van 16.45u-19.00u in Villa Beehive

Programma:
16.45 uur inloop en welkomstdrankje
17.15 uur opening door Peggy Brandon, directeur Mocca
17.30 uur werk met Mocca aan je netwerk

Adresgegevens:
Villa Beehive
Willem Roelofsstraat 7-9 (zijstraat Postjesweg)
1062 JX Amsterdam
T: 020 7725235

Kenniskring Muziekeducatie: scholen en muziekinstellingen zetten de toon

07-07-2010

Muziekonderwijs staat volop in de belangstelling, zowel landelijk als internationaal.
Hoe scholen en muziekinstellingen in Amsterdam de ontwikkelingen zien, is door Mocca, het expertisenetwerk cultuureducatie, uitgediept in een kenniskring muziekeducatie.
Mocca sprak met een aantal experts, met scholen en met muziekinstellingen en vroeg hen wat muziekeducatie zou vergemakkelijken en verbeteren. De uitkomsten van de kenniskringgesprekken zijn gebundeld in het kenniskring-verslag.

Lees hier het verslag, Kenniskring Muziekeducatie.

Artikel: het belang van muziekeducatie

02-06-2010

Amsterdam Zingt Zo! Op vrijdag 2 juli hebben ruim duizend kinderen een wervelende muziekles gevolgd in het Concertgebouw.
Tegelijkertijd was er een expertmeeting over muziekeducatie, georganiseerd door de afdeling DMO van de gemeente Amsterdam.

Lees de heldere inleiding over het belang van muziekeducatie van de heer Lolke Van Diggelen.

De Mocca nieuwsbrief voor culturele instellingen is weer uit!

01-06-2010

Lees meer over cultuureducatie in de brede school en over naschoolse activiteiten die aansluiten op projecten onder schooltijd. Hoe kun je als culturele instelling inspelen op deze ontwikkelingen in het onderwijs, lees het in de nieuwsbrief!




De Mocca nieuwsbrief cultuureducatie in de brede school is uit!

18-05-2010

Lees over de ontmoeting tussen westerse kunstenaars en een islamitische school, over ckv in een klas met leerlingen uit migrantengezinnen en over diversiteit in het Amsterdams aanbod.

Lees de nieuwsbrief.

'Cultuureducatie in Amsterdam' 2010, 14 april

14-04-2010

Mocca organiseert jaarlijks de bijeenkomst 'Cultuureducatie in Amsterdam' waar scholen en culturele instellingen elkaar ontmoeten. Naast een cultuureducatie-informatiemarkt zijn er presentaties en een plenair programma over ontwikkelingen in het onderwijs en, voor het eerst, een informele netwerklunch. Deelname aan 'Cultuureducatie in Amsterdam' is gratis.

Klik hier voor het volledig programma.


Klik hier voor de deelnemende culturele instellingen en kunstenaars tijdens de informatiemarkt.

De Mocca nieuwsbrief voor culturele instellingen is weer uit!

05-03-2010

In deze nieuwsbrief aandacht voor culturele diversiteit binnen cultuureducatie en voor beleidsplannen voor cultuureducatie op scholen.

Lees de nieuwsbrief.

Nieuw! De Mocca nieuwsbrief voor culturele instellingen is uit!

10-12-2009

Lees alles over cultuureducatie, vanuit het perspectief van de culturele instelling.
Informatie, evaluaties, nieuws, weetjes, cultuureducatiebeleid op school en cultuureducatie euro’s, het komt allemaal aan bod.

Deze nieuwsbrief verschijnt voortaan vier keer per schooljaar.

Is er een onderwerp waar je meer van af wilt weten, geef het aan ons door. Suggesties zijn altijd welkom.

Veel leesplezier!

Lees de nieuwsbrief.

De nieuwe MoccaMoc nieuwsbrief voor scholen is uit!

10-12-2009

De decembereditie van de Mocca nieuwsbrief staat in het teken van muziekeducatie. Met aandacht voor de kenniskring muziekeducatie in Amsterdam, zingen op school en wereldmuziek.

Lees de nieuwsbrief.

Lees de laatste ontwikkelingen in het Trendrapport Cultuureducatie 2009!

20-10-2009

Amsterdam heeft 75 gecertifceerde cultuurcoordinatoren in het PO; 93% van de scholen heeft een adviesrelatie met Mocca; de beleidsplannen in het VO zijn gestegen naar 50%.
Leerkrachten en medewerkers van kunstinstellingen zoeken ieder naar wegen om de kennis van cultuureducatie te vergroten en hun opgedane ervaringen met anderen te delen. Juist deze kennisdeling zal de ontwikkeling van cultuureducatie de komende jaren verder ondersteunen.

Lees het rapport.

De nieuwe Mocca nieuwsbrief over cultuureducatie is uit!

13-10-2009

In deze editie aandacht voor het Trendrapport Cultuureducatie met informatie over het belang van kennisdeling en met de laatste ontwikkelingen binnen de scholen en bij culturele instellingen.

Lees hier de nieuwsbrief.

Presentatie voor culturele instellingen van 17 september

05-10-2009

Heeft u de presentatie van 17 september gemist of wilt u deze nalezen:
Inhoud Presentatie:
- Hoe is cultuureducatie voor scholen georganiseerd in Amsterdam.
- Ontwikkelingen op de Amsterdamse scholen.
- Wat betekent Mocca voor de culturele instellingen/kunstenaars.

Download de presentatie

Opgelet: Subsidies voor organisaties die talentontwikkeling activiteiten organiseren voor de Amsterdamse jeugd!

02-02-2009

Bij het Apolloloket kunt u terecht met subsidie aanvragen.
Het Apolloloket is het gezicht van de gemeente Amsterdam als het gaat om activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van talenten voor Amsterdamse jongeren tot 23 jaar.

Nieuwe subsidieregeling voor brede scholen en cultuur (2009-2012)

01-02-2009

De subsidieregeling voor brede scholen die de rol van cultuur in het specifieke bredeschoolconcept willen ontwikkelen en uitbreiden, is verlengd. Scholen kunnen tot 20 maart 2009 een subsidieaanvraag indienen. Dit jaar worden 10 scholen geselecteerd. In 2010 is er opnieuw subsidie voor 10 scholen.

Welke projecten?
Projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn:

* innovatieve projecten die bijvoorbeeld een totaalvisie opleveren op de rol van cultuur in het bredeschoolprogramma;
* projecten die een afstemming beogen van het culturele aanbod in binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten van de brede school;
* projecten die de samenwerking verdiepen van de brede school met andere culturele en sociale partners.

Hoeveel scholen?
Dit jaar worden maximaal 10 brede scholen geselecteerd voor een subsidie van maximaal 15.000 euro. Voor volgend jaar kunnen opnieuw 10 brede scholen een aanvraag indienen. Op 10 april worden de tien geselecteerde pilotscholen en hun projecten bekendgemaakt.

Sluitingsdatum
Aanvragen voor de subsidieregeling kunnen worden ingediend tot 20 maart 2009.

Aanvraagformulier en informatie:

De nieuwe Mocca nieuwsbrief over cultuureducatie is uit!

30-01-2009

In deze editie kunt u alles lezen over de canon van Nederland en hoe u cultuureducatie met de geschiedenisvensters kunt verbinden.

Lees de nieuwsbrief

Mocca presenteert het trendrapport Cultuureducatie in Amsterdam 2008

01-10-2008

Het Amsterdamse model voor Cultuureducatie werkt!

Het trendrapport Cultuureducatie in Amsterdam 2008 is een helder overzicht van de trends en ontwikkelingen in de cultuureducatie in Amsterdam. Het biedt zicht op wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden. Voor veel gemeenten is de effectiviteit van het Amsterdamse model waarbij vraagontwikkeling wordt ondersteund, een voorbeeld. Mocca draagt zijn expertise dan ook vaak uit in presentaties en gesprekken. Steeds meer instellingen nemen de inhoudelijke ondersteuning van vraaggestuurde cultuureducatie over, waaronder een aantal in Noord-Holland.

Cultuureducatie heeft een vaste plek in het Amsterdamse onderwijsaanbod gekregen. Scholen benutten de geoormerkte gelden van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de Voucherbank voor bestaande en nieuwe aanbieders. Circa 80% van het basisonderwijs en ruim de helft van het voortgezet onderwijs heeft regelmatig contact met Mocca. Ruim 400 aanbieders zijn in kaart gebracht en te vinden op de Mocca website.

Het aantal brede scholen neemt in Amsterdam steeds meer toe. Met de nieuwe gebouwen is de basis voor een brede invulling van naschoolse opvang gelegd. Het aanbod voor speciaal onderwijs neemt toe en aanbieders en scholen werken steeds nauwer samen. Scholen en aanbieders zijn hierdoor samen een belangrijk element in de brede talentontwikkeling van het kind.

Enkele aandachtspunten uit het rapport:
Cultuureducatie heeft nog niet altijd een vaste plek in het voor- en naschoolse aanbod en de afname van het cultuuraanbod wordt gekenmerkt door een zekere vrijblijvendheid. Meer zekerheid over kwaliteit van cultuuraanbod is een veel gestelde vraag. Als scholen een open discussie met ouders aangaan blijken beperkingen vanuit een religieuze achtergrond vaak minder dan verwacht.

Mocca heeft in de afgelopen 3 jaar veel expertise opgedaan en gedeeld. De Gemeente Amsterdam heeft Mocca daardoor voor de komende 4 jaar in het Kunstenplan opgenomen ter verdere ondersteuning van brede talentontwikkeling.

Het Trendrapport 2008 wordt op 16 oktober toegelicht aan de commissie cultuur in de Rooszaal van het Stadhuis.
Het rapport is vanaf 13 oktober op www.mocca-amsterdam.nl beschikbaar.

De nieuwe Mocca nieuwsbrief is uit!

01-09-2008

Dit keer een speciaal nummer over internationale cultuureducatie in samenhang met de stimuleringsregeling internationalisering van de gemeente Amsterdam

Naar de nieuwsbrieven

Meld uw school aan voor de Moccaprijs 2009 meer informatie in de speciale nieuwsbrief.

01-09-2008

Moccaprijs september nieuwsbrief
PO nieuwsbrief
VO nieuwsbrief

11 sept. bijeenkomst nieuwe regeling internationalisering cultuureducatie en cultuurkaart OCW vervangt CKV Vouchers

29-08-2008

Graag nodigen wij u uit voor een informatieve bijeenkomst die in het teken staat van twee nieuwe ontwikkelingen: de Amsterdamse stimuleringsregeling voor internationale cultuureducatie en de nieuwe landelijke cultuurkaart van het CJP.

Deze bijeenkomst is interessant voor directeuren, cultuurcoördinatoren en ook docenten van o.a. geschiedenis, maatschappijleer en vreemde talen. Het College van Burgemeesters en Wethouders heeft besloten om de komende vier jaar de internationalisering van cultuureducatie in het voortgezet onderwijs te stimuleren met een bedrag van € 250.000 per jaar.

Het eerste uur (van 16.00 tot 17.00 uur) staat in het teken van de nieuwe Amsterdamse regeling voor internationalisering. Het tweede uur van de bijeenkomst wordt gewijd aan de nieuwe Cultuurkaart van OCW die de CKV bonnen zal vervangen. Jennet Sintenie van het CJP licht de nieuwe kaart toe.

Locatie:

Spuistraat 239
E-MOTIVE Gebouw
op de begane grond

18 sept. Aanbiedersborrel

29-08-2008

Beste aanbieder,

Zoals we voor de vakantie al hadden aangekondigd nodigt Mocca jullie graag uit om op 18 september de start van het nieuwe schooljaar op de jaarlijkse Mocca aanbiedersborrel te vieren.
Het programma is als volgt:

16.00-17.00 uur:
Hester van Beek van het CJP over de nieuwe Voortgezet Onderwijs Cultuurkaart
Vanaf het schooljaar 2008/2009 vervangt de Cultuurkaart van OCW de CKV bonnen. Hester van Beek van het CJP gaat met jullie in gesprek over de veranderingen en nieuwe mogelijkheden voor het Voortgezet Onderwijs. Vermeld even apart of je van 16.00-17.00 bij de CJP voorlichting aanwezig wil zijn!

17.00-19.00 uur:
Aanbiedersborrel
Drink een drankje met ons en haal een exemplaar op van het 2008 ‘kies voor cultuur’ aanbieders boekje.

Locatie:
Meneer de Wit
Studio 1
Baarsjesweg 202
1057 HS Amsterdam


We zien je graag op 18 september.
Vriendelijke groeten,
Richard Smolenaers en Fleur de Kort,

Accountmanagers aanbieders

De Mocca cultuureducatie lerarenagenda 2008/09 is uit!

25-07-2008

De Mocca cultuureducatie lerarenagenda 2008/09 is uit! De agenda is gratis voor Amsterdamse leerkrachten in het PO & VO die zich inzetten voor cultuureducatie in hun school. Alle scholen hebben in de week van 23 juni drie exemplaren ontvangen. Vraag het even na bij de directie van uw school of uw cultuurcoordinator. Meld het ons als u de agenda niet heeft dan sturen we u die alsnog toe.

Lees de nieuwe Mocca Moc nieuwsbrief

23-05-2008

Nieuwsbrief Mei 2008

Nieuwe Mocca website per 30 april

16-04-2008