Verzetsmuseum Amsterdam

Museum

Contactpersoon:

Sandra ter Mijtelen

Adres:

Plantage Kerklaan 61
1018 CX Amsterdam
T: 020 6202535
F: 020 6202960
info@verzetsmuseum.org
http://www.verzetsmuseum.org

Gemiddelde waardering:

7/10

meer over deze culturele instelling

Op Onderzoek in het Verzetsmuseum

Spannende speurtocht

bekijk project

Op Onderzoek in het Verzetsmuseum

Beschrijving

De kinderen gaan in tweetallen (individueel kan ook) na een korte introductierondleiding van de museumdocent op onderzoek uit. De ‘speurtocht’ doet recht aan het karakter van het museum met de vele vitrines met kijkgaten, nissen, bladerboeken en portretkastjes. Circa 10 leerlingen per museumdocent, max. 45 leerlingen in totaal (de maanden maart tot de zomervakantie: 35). Meer informatie: www.verzetsmuseum.org.

Disciplines

Cultureel erfgoed

Leerdoel

De leerlingen komen meer te weten over het dagelijks leven, vervolging, collaboratie en verzet tijdens de bezetting in Nederland. Door middel van persoonlijke verhalen ontdekken de leerlingen voor welke dilemma's mensen kwamen te staan. Ze worden uitgedaagd om na te denken over wat ze zelf in zo'n situatie zouden doen.

Kosten

€ 4,50 per leerling/begeleider (incl. museumbegeleiding en materiaal) per leerling

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (cultureel erfgoed)

Secundaire doelen

- sociale cohesie

Middelen

Eén onderzoeksopdracht per twee leerlingen (in het geval ze het individueel moeten maken 1 per leerling). Het opdrachtboekje zit bij het tarief inbegrepen. Voor extra boekjes om een indruk te krijgen van Op Onderzoek kunt u de onderzoeksopdracht downloaden van de website www.verzetsmuseum.org. Er is een A- en een B-opdracht respectievelijk tot 14 jaar en 14 jaar en ouder. https://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/onderwijs/onderzoeksopdracht_a
https://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/onderwijs/onderzoeksopdracht-b

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 7, 8
Voortgezet Onderwijs: klas 1, 2, 3, 4, 5, 6
VO Soorten: VMBO kader / basis / praktijk, VMBO T (MAVO), HAVO, VWO / Gymnasium
Speciaal onderwijs geschikt: Nee

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Ja: Enige kennis van de Tweede Wereldoorlog gewenst.

Periode / tijd / locatie

5 juni 2008 - 12 december 2020
- Tijdig reserveren is noodzakelijk.
- anderhalf uur
- Op lokatie

Project eenmalig?

Eenmalig: 1 lessen

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Is vervoer geregeld binnen het project / de activiteit

Nee

Referentie

www.verzetsmuseum.org > docenten bo en vo > uw beoordeling

Referentie 2

n.v.t.

Evaluaties

6/10
Dumontschool | Speciaal onderwijs | deelname: 17 september 2009

4-1-2010 12:52

Sjoukje Rottman (vakleerkracht bevo)

De kinderen volgde na een introductiefilm een speurtocht in het museum, hierbij waren 2 medewerkers van het museum aanwezig. Zij hielden de aandacht van de kinderen goed bij de speurtocht.
Tijdens de wandeling hadden wij weer een fotofrafieproject, de begeleidster van de wandeling hield gewoon haar route aan en was niet vatbaar voor overslaan van een aantal zaken zodat er wat meer ruimte voor het fotograferen zou zijn. Een volgende keer gaan wij zeker weer naar het museum, maar de wandeling doen we zelf.

 1. Voorgesprek plaatsgevonden? Ja
 2. Pedagogische, didactische kwaliteiten
  6/10
 3. Aansluiting belevingswereld
  6/10
 4. Flexibiliteit
  4/10
 5. Doelstellingen
  6/10
 6. Organisatie en coördinatie
  6/10
 7. Als leerkracht actief aanwezig? Ja
 8. Tevreden over prijs/kwaliteit? Ja
 9. Toekomstige samenwerking? Ja
 10. Waardering project
  6/10