Stichting DREAM DEPOT

projecten

Contactpersoon:

Fiona M Whelan

Adres:

Marcusstraat 50 B
1091 TK Amsterdam
T: 06 30034260
F: 020 6949426
info@dreamdepot.org
http://www.dreamdepot.org

Gemiddelde waardering:

Deze culturele instelling is nog niet geëvalueerd.

meer over deze culturele instelling

Wanneer begint de dag ? (creatieve workshops onderzoeken filosofische vragen)

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

Wanneer begint de dag? is een serie workshops voor het basisonderwijs die filosofie aan beeldende kunst koppelen. Een filosofische vraag (bijv. "Wat is tijd?") vormt het uitgangspunt voor elke les, de leerlingen worden uitgedaagd dit beeldend uit te werken. Het werkproces staat centraal. Het lespakket is ontwikkeld door de beeldende kunstenaars Fiona Whelan en Susann Rittermann, zij werken samen met de leerkrachten en passen de workshops op maat aan. De lengte van het project is variabel: van een losse workshop (3 uur), of een serie (12 uur), tot een volledig jaarprogramma.

Disciplines

Beeldend, Multidisciplinair

Leerdoel

Door te filosoferen leren leerlingen naar elkaar te luisteren en de eigen gedachten onafhankelijk te ontwikkelen. Door actieve deelname aan een artistiek werkproces leren ze hoeveel invloed ze hebben op het vormen van ideeën. Door te werken met technieken als draadbuigen, zeepgieten en fotografie vergroten zij de handvaardigheid. Ze ontwikkelen waardering voor de functie van kunst, de actieve betrokkenheid bij cultuur wordt vergroot. Leerkrachten maken kennis met een nieuwe vorm van kunstonderwijs en vergroten hun vermogen om d.m.v. kunst maatschappelijke thema's aan de orde te stellen.

Kosten

€ 7, 42 per uur per kind per leerling

Kerndoelen

- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken
- Ontwikkelen van de expressie, zelf doen
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden
- Reflecteren op eigen werk en dat van anderen
- Versterken van competenties voor leraren en docenten
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (Aanleren van (vaktechnische, culturele en/ of lichamelijke) vaardigheden)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (audiovisueel - film, nieuwe media, fotografie)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (multidisciplinair)

Secundaire doelen

- diversiteit
- gemeenschapsvorming (in samenwerking met de buurt)
- sociale cohesie
- filosofie aan beeldende kunst koppelen

Middelen

Leerkrachten, locaties op school en kunstmaterialen.

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 3, 4, 5, 6, 7, 8
Speciaal onderwijs geschikt: Ja

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Ja: 1 uur per workshop

Periode / tijd / locatie

1 september 2008 - 25 juni 2010
- project plan, workshop plan
- 1.5 uur
- Op school

Project eenmalig?

Doorlopend: van een losse workshop (3 uur), of een serie (12 uur), tot een volledig jaarprogramma.

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Referentie

OBS De Trime, Beetsterzwaag
Directeur: Marten v/d Kamp of Margriet Gomis
Telefoon: 0512-381714
met een andere kunstproject: Kunst uit de klas

Referentie 2

PCB De Paedwizer, Beetsterzwaag
juf Petra
Telefoon: 0512-382290
met een andere kunstproject: Kunst uit de klas

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.