Stichting Kunstkonfrontatie

begeleidingsorganisatie

Contactpersoon:

Rob Schrama

Adres:

Krom Boomssloot 16
1011 GW Amsterdam
T: 020 6265554 / 06 46608660
F: 020 6265554
mail@robschrama.nl
http://www.robschrama.nl

Gemiddelde waardering:

Deze culturele instelling is nog niet geëvalueerd.

meer over deze culturele instelling

Kunstkonfrontatie

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

Het samen met leerlingen bedenken en uitvoeren van een spraakmakende actie, waarin meerdere kunstdisciplines worden opgenomen. Het actievoeren zelf vormt een belangrijk leermoment om leerlingen te helpen een mondige burger te worden. Waarvoor actie gevoerd wordt, is in eerste instantie een zaak van de leerlingen en/of school zelf.

Disciplines

Nieuwe media / audiovisueel

Leerdoel

Kunstkonfrontatie leert dat je als persoon invloed kan uitoefenen in het maatschappelijke systeem. Je leert om te gaan met autoriteiten, hoe de pers wordt benaderd en te woord gestaan, hoe vergunningen aan te vragen en geld te vinden om kosten van actievoeren te dekken. Kunstkonfrontatie laat zien dat actievoeren en politiek bedrijven leuke zaken zijn om te doen. Kunstkonfrontatie is altijd leuk en spannend bovendien! Kunstkonfrontatie esthetiseert de actie en politiseert de kunst: leerlingen leren aspecten uit verschillende kunstdisciplines in te zetten, om de actie vorm te geven en ervaren dat kunst ook een maatschappelijke functie heeft.

Kosten

Kerndoelen

- Ontwikkelen van de expressie, zelf doen
- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (dans)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (theater)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (drama)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (cultureel erfgoed)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (audiovisueel - film, nieuwe media, fotografie)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (letteren)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (multidisciplinair)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (Aanleren van (vaktechnische, culturele en/ of lichamelijke) vaardigheden)
- Reflecteren op eigen werk en dat van anderen
- Versterken van competenties voor leraren en docenten

Secundaire doelen

- sociale cohesie
- aandeelhouderschap
- gemeenschapsvorming (in samenwerking met de buurt)
- diversiteit
- Mondigheid

Middelen

Lokaal met diverse computers en telefoon.
Materiaal voor de actie. Dit kan van alles zijn. Het is een onderdeel van de actie om effectief aan het benodigde materiaal te komen.
Betrokkenheid van leerkrachten is belangrijk.

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Voortgezet Onderwijs: klas 1, 2, 3, 4, 5, 6
VO Soorten: VMBO kader / basis / praktijk, VMBO T (MAVO), HAVO, VWO / Gymnasium
Speciaal onderwijs geschikt: Ja

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Nee

Periode / tijd / locatie

20 april 2006 - 31 juli 2010
- gehele jaar
- in overleg met de school
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Doorlopend: afhankelijk van de actie, in overleg met de school

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Is vervoer geregeld binnen het project / de activiteit

Nee

Referentie

Ambtenaren en politici uit vele stadsdelen in Amsterdam kunnen referenties geven over de Stichting Kunstkonfrontatie.

Grafisch Lyceum

Augustinus College

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.