Stichting Eurowood

De kunstenaars Ben Waalwijk & Rob Schrama streven naar het creëeren van een nieuw land in het ...

Contactpersoon:

Rob Schrama

Adres:

Krom boomssloot 16
1011 GW Amsterdam
T: 06 46608660 / 06 40851391
F: 020 6265554
mail@robschrama.nl
http://www.robschrama.nl

Gemiddelde waardering:

Deze culturele instelling is nog niet geëvalueerd.

meer over deze culturele instelling

Eurowood

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

Leerlingen zoeken uit hoe aan Eurowood vorm te geven. Haar toekomst wordt in het heden ontdekt en uitgewerkt. Op allerlei manieren vergaren zij informatie over een ecologisch verantwoorde opbouw van het nieuwe land, waarin de multiculturele diversiteit van de Europese samenleving optimaal gestalte krijgt. Met deze informatie en hun ideeën bouwen de leerlingen een virtueel Eurowood en een maquette.

Disciplines

Multidisciplinair

Leerdoel

De leerlingen leren na te denken over de huidige samenleving en worden gestimuleerd om hiervoor alternatieven te vinden.. De leerlingen ontdekken nieuwe werkvelden die van invloed kunnen zijn op een latere beroepskeuze. De leerlingen leren de waarde van verschillende culturen in te schatten en samen te werken aan een betere toekomst voor iedereen.

Kosten

Kerndoelen

- Ontwikkelen van de expressie, zelf doen
- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (cultureel erfgoed)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (audiovisueel - film, nieuwe media, fotografie)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (multidisciplinair)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (Aanleren van (vaktechnische, culturele en/ of lichamelijke) vaardigheden)
- Reflecteren op eigen werk en dat van anderen
- Versterken van competenties voor leraren en docenten

Secundaire doelen

- sociale cohesie
- aandeelhouderschap
- gemeenschapsvorming (in samenwerking met de buurt)
- diversiteit
- respect en mondigheid

Middelen

Schoollokaal met computers en telefoon.
Handvaardigheidslokaal
Materiaal voor het bouwen van een maquette of andere bouw-experimenten (In overleg met de school)

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 6, 7, 8
Voortgezet Onderwijs: klas 1, 2, 3, 4, 5, 6
VO Soorten: VMBO kader / basis / praktijk, VMBO T (MAVO), HAVO, VWO / Gymnasium
Speciaal onderwijs geschikt: Ja

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Nee

Periode / tijd / locatie

30 juli 2007 - 31 juli 2010
- gehele jaar
- In overleg met de school
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

: In overleg met de school

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Is vervoer geregeld binnen het project / de activiteit

Nee

Referentie

Annie MG Schmidtschool
Matchpoint

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.