Stichting KunstKrul, cultuur- & erfgoededucatie

cultuur- en erfgoededucatie

Contactpersoon:

Eric Lieverst

Adres:

Van Ostadestraat 89
1072 SR Amsterdam
T: 06 44976518 / 06 45346036
info@kunstkrul.nl
http://www.kunstkrul.nl

Gemiddelde waardering:

9/10

meer over deze culturele instelling

Het magische moment; teamstudiedag cultuureducatie

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

Een creatieve en culturele studie(middag) voor (een deel) van het (school)team. Het team maakt hernieuwd kennis met een of meerdere kunstdisciplines op een culturele locatie en doet vaardigheden en inspiratie op welke direct gebruikt kunnen worden in de klas en de dagelijks te geven lessen. Desgewenst kan een uitgebreider traject ingezet worden als complete teamtraining voor kunst- en cultuureducatie op de school. De praktische organisatie en uitvoering neemt KunstKrul de school uit handen.

Disciplines

Bemiddelings- of begeleidingsorganisatie, Multidisciplinair

Leerdoel

Kennisverwerving t.a.v. kunst- en cultuuronderwijs door het schoolteam. Het opdoen van (praktische) vaardigheden door het schoolteam. Inspiratie en motivatie bewerkstelligen voor het schoolteam.

Kosten

Een hele dag; 350, excl. voorbereidingsuren a 40 per uur, incl. reistijd en -kosten, in overleg

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (theater)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (multidisciplinair)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (letteren)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (drama)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (dans)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (cultureel erfgoed)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (audiovisueel - film, nieuwe media, fotografie)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (Aanleren van (vaktechnische, culturele en/ of lichamelijke) vaardigheden)
- Versterken van competenties voor leraren en docenten
- Reflecteren op eigen werk en dat van anderen
- Ontwikkelen van de expressie, zelf doen
- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken

Secundaire doelen

- diversiteit
- aandeelhouderschap

Middelen

- gemeenschappelijke ruimte waar het team bijeen kan komen
- tv met dvd
- in overleg nog andere materialen nav keuze van de invulling van de studiedag

Leerlingen

Speciaal onderwijs geschikt: Ja

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Nee

Periode / tijd / locatie

1 januari 2009 - 31 december 2016
- het gehele schooljaar beschikbaar
- in overleg met de school
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Eenmalig: in overleg met de school, in principe eenmalig

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Is vervoer geregeld binnen het project / de activiteit

Ja

Referentie

St. Catharinaschool, T. Durenkamp

Referentie 2

't Bovenland, R.Baggen

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.