Stichting KunstKrul, cultuur- & erfgoededucatie

cultuur- en erfgoededucatie

Contactpersoon:

Eric Lieverst

Adres:

Van Ostadestraat 89
1072 SR Amsterdam
T: 06 44976518 / 06 45346036
info@kunstkrul.nl
http://www.kunstkrul.nl

Gemiddelde waardering:

9/10

meer over deze culturele instelling

De toegevoegde cultuurcoördinator

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

KunstKrul kan de taak van cultuurcoördinator de school vervullen als de school daar behoefte aan heeft, om de cultuureducatie op school concreter vorm te geven. KunstKrul formeert in dit traject een werkgroep 'kunst en cultuur'. Samen met de directie wordt een traject afgesproken. Hierin staan heldere, haalbare en concrete doelen ten aanzien van cultuureducatie voor de school. Een beleidstraject kan een onderdeel of een opvolger van dit traject zijn. KunstKrul helpt de school van binnenuit het cultuuronderwijs vorm te geven en te implementeren. De school faciliteert, KunstKrul ondersteunt.

Disciplines

Bemiddelings- of begeleidingsorganisatie, Multidisciplinair

Leerdoel

Het coördineren en organiseren van kunst- en cultuureducatie op de school. Het concreet zichtbaar maken van kunst- en cutuureducatie op school. Breed draagvlak creëren voor kunst- en cultuuredcuatie.

Kosten

gemiddeld, 30 per uur, afhankelijk van de opdracht en de duur iom de school, in overleg

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (Aanleren van (vaktechnische, culturele en/ of lichamelijke) vaardigheden)
- Versterken van competenties voor leraren en docenten

Secundaire doelen

- diversiteit
- aandeelhouderschap
- verankering van het kunst- en cultuuronderwijs op school

Middelen

vergaderruimte

Leerlingen

Speciaal onderwijs geschikt: Ja

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Nee

Periode / tijd / locatie

1 januari 2009 - 31 december 2016
- is het gehele jaar beschikbaar
- Op school

Project eenmalig?

Doorlopend: in overleg met de school

Is het project voor-/naschools

Naschools

Referentie

St. Catharinaschool, T. Durenkamp

Referentie 2

ASVO, C.van Houten

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.