School der Poëzie

poëzieprojecten op maat

Contactpersoon:

Sarien Zijlstra Zijlstra

Adres:

Prinsengracht 239 bg
1015 DT Amsterdam
T: 020 3307817
F: 020 4279593
info@schoolderpoezie.nl
http://www.schoolderpoezie.nl

Gemiddelde waardering:

10/10

meer over deze culturele instelling

POEZIEREVUE

bekijk project

POEZIEREVUE

bekijk project

POEZIEREVUE

bekijk project

POEZIEREVUE

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

Kinderen en jongeren maken op een plezierige en effectieve manier kennis met poëzie. De School der Poëzie verzorgt poëzieprojecten voor jongeren op maat. Van pen en papier tot het podium - spannend, leerzaam, en ontzettend leuk! Naast het daadwerkelijk uitvoeren van een groot scala aan projecten, heeft de School der Poëzie een groot aantal samenwerkingsverbanden met andere instellingen en organisaties uit het culturele veld waarbij het delen van kennis en talentontwikkeling en doorstroming een grote rol speelt.

Disciplines

Letteren

Leerdoel

Onderliggende doelen: taalvorming, sociaal gedrag in les en theater, kennisneming van andere kunstvormen. Dat poëzie meer kan zijn dan met een boekie in een hoekie zitten, bewijzen elk seizoen de PoëzieRevues. Hier presenteren de leerlingen (vaak van verschillende scholen) hun zelf geschreven gedichten in een theaterprogramma. Leerlingen die soms nooit eerder een theater hebben bezocht, krijgen zo een positieve ervaring met een hoogwaardig programma waarvan ze zelf deel uitmaken.

Kosten

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (multidisciplinair)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (letteren)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (Aanleren van (vaktechnische, culturele en/ of lichamelijke) vaardigheden)
- Versterken van competenties voor leraren en docenten
- Reflecteren op eigen werk en dat van anderen
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden
- Ontwikkelen van de expressie, zelf doen
- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken

Secundaire doelen

- sociale cohesie
- gemeenschapsvorming (in samenwerking met de buurt)
- diversiteit
- aandeelhouderschap

Middelen

nvt

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 7, 8
Voortgezet Onderwijs: klas 1, 2, 3, 4, 5, 6
VO Soorten: VMBO kader / basis / praktijk, VMBO T (MAVO), HAVO, VWO / Gymnasium
Speciaal onderwijs geschikt: Ja

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Nee

Periode / tijd / locatie

20 augustus 2008 - 20 augustus 2020
- gehele jaar
- Hangt van de school af.
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Doorlopend: Meestal drie per klas met een afsluitend dagdeel.

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Is vervoer geregeld binnen het project / de activiteit

Nee

Referentie

NOVA College
Rita Hendriks
020 5854854

Referentie 2

nvt

Evaluaties

10/10
| Voortgezet onderwijs | deelname: 9 februari 2011

1-3-2011 11:26
 1. Voorgesprek plaatsgevonden? Ja
 2. Pedagogische, didactische kwaliteiten
  10/10
 3. Aansluiting belevingswereld
  10/10
 4. Flexibiliteit
  10/10
 5. Doelstellingen
  10/10
 6. Organisatie en coördinatie
  10/10
 7. Als leerkracht actief aanwezig? Nee
 8. Tevreden over prijs/kwaliteit? Ja
 9. Toekomstige samenwerking? Ja
 10. Waardering project
  10/10