Stichting JAM

Evenementen, producties, workshops.

Contactpersoon:

Marian Dors

Adres:

Amsteldijk 126 huis
1078 RS Amsterdam
T: 020 6220183 / 06 5424 565
F: 020 6392873
marian@stichtingjam.nl
www.stichtingjam.nl

Gemiddelde waardering:

9/10

meer over deze culturele instelling

Zingen met de 4Tuoze Matroze

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

Uw eigen Wereld kinderkoor op school met een repertoire aan kinderliedjes van alle windstreken van de wereld en voor alle groepen. Dat kan met het zangproject van de 4Tuoze Matroze. Deze muziekgroep die gespecialiseerd is in het nieuwe hollandse zeemanslied tot wereldmuziek, heeft een breed repertoire van kinderliedjes opgebouwd. De afgelopen jaren hebben zij dit project al op een groot aantal basisscholen uitgevoerd. Na drie weken workshops hebben de verschillende groepen een aantal liedjes ingestudeerd ook met hulp van de cd. Tijd voor een echt concert op school live begeleid met de band!

Disciplines

Muziek, Multidisciplinair

Leerdoel

Instuderen van de liedjes met de 4Tuoze Matroze. Meedoen met een echt concert voor alle kinderen van de school en eventueel ouders. In de lessen wereldorientatie aandacht voor de verschillende landen en tijdens de expressielessen leren decor te maken voor het concert.

Kosten

2.300 per activiteit

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (audiovisueel - film, nieuwe media, fotografie)
- Versterken van competenties voor leraren en docenten
- Reflecteren op eigen werk en dat van anderen
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden
- Ontwikkelen van de expressie, zelf doen
- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken

Secundaire doelen

- sociale cohesie
- gemeenschapsvorming (in samenwerking met de buurt)
- diversiteit
- aandeelhouderschap

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Speciaal onderwijs geschikt: Ja

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Ja: in overleg

Periode / tijd / locatie

26 mei 2009 - 31 december 2014
- lesuur
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Doorlopend: 3 schooldagen wekelijks, max. 5 x 45 minuten per week

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Is vervoer geregeld binnen het project / de activiteit

Nee

Referentie

Speciale school voor Basisonderwijs (SBO)
Pieter Hooglandschool
Marion Dekkers
T: 020 6447781

Referentie 2

IJpleinschool
Machteld Wijnbergh
T: 020 6341046

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.