Atelier Zwaan/Galerie Ei

Projecten, lessenseries, workshops

Contactpersoon:

Judith Zwaan

Adres:

Admiraal de Ruijterweg 154 huis
1056 GW Amsterdam
T: 020 6163961 / 06 38738067
zwaanart@gmail.com
http://judithzwaan.nl/

Gemiddelde waardering:

10/10

meer over deze culturele instelling

Gebouwd in West (Oost/Noord/Zuid)

Beschrijving

Het is een (schoolbreed) project. Alle leerlingen krijgen een groepsles over bouwen en architectuur. In een serie beeldende lessen maken zij vervolgens ieder een "bouwsteen". De gebruikte beeldende technieken zijn gedifferentieerd naar leerjaar. In reflectielessen kijken de kinderen naar elkaars werk en wordt het besproken. Het eindresultaat is een groot architectonisch kunstwerk dat tentoongesteld kan worden binnen de school en in een locatie buiten de school, met informatie voor buurtbewoners. Zie www.judithzwaan.nl/gebouwd-in-west/

Disciplines

Beeldend, Cultureel erfgoed

Leerdoel

Het bevorderen van een gunstig schoolklimaat: binding van kinderen en ouders met de school, binding tussen de leerlingen, binding tussen de school en de buurt. Het kennismaken met bijzondere vormen van architectuur en verschillende aspecten van bouwkunde. Het kunnen toepassen van beeldende technieken in een eigen kunstzinnig product.

Kosten

Project op maat, kosten variëren., in overleg

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (cultureel erfgoed)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (Aanleren van (vaktechnische, culturele en/ of lichamelijke) vaardigheden)
- Versterken van competenties voor leraren en docenten
- Reflecteren op eigen werk en dat van anderen
- Ontwikkelen van de expressie, zelf doen
- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken

Secundaire doelen

- diversiteit
- gemeenschapsvorming (in samenwerking met de buurt)
- sociale cohesie

Middelen

Voor de architectuurlessen: een beamer in de klas. Voor de beeldende lessen: liefst een handvaardigheidlokaal. Leerkrachten en ouders spelen een belangrijke rol in begeleiding en assistentie. Diverse materialen in overleg.

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Speciaal onderwijs geschikt: Nee

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Ja: In overleg.

Periode / tijd / locatie

1 september 2010 - 30 juni 2020
- Het project heeft een voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase in overleg.
- 45 minuten (kleuters) tot 90 minuten
- Op school

Project eenmalig?

Doorlopend: Alle deelnemende groepen ieder 4 tot 8 lessen.

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Referentie

St. Janschool, Directeur J. Bakker

Referentie 2

nvt

Evaluaties

10/10
| Primair onderwijs | deelname: 2 februari 2010

16-6-2010 12:49
 1. Voorgesprek plaatsgevonden? Ja
 2. Pedagogische, didactische kwaliteiten
  10/10
 3. Aansluiting belevingswereld
  10/10
 4. Flexibiliteit
  10/10
 5. Doelstellingen
  10/10
 6. Organisatie en coördinatie
  10/10
 7. Als leerkracht actief aanwezig? Nee
 8. Tevreden over prijs/kwaliteit? Ja
 9. Toekomstige samenwerking? Ja
 10. Waardering project
  10/10