Cultura Nederland

Cultuureducatie workshops

Contactpersoon:

Yannick van Balen

Adres:

Koestraat 15 A
1012 BW Amsterdam
T: 020 7711071
educatie@culturanederland.nl
http://www.culturanederland.nl

Gemiddelde waardering:

8/10

meer over deze culturele instelling

Acteren is te leren!

Beschrijving

Acteren is doen alsof. Je bent iemand anders, maar dan moet je dat wel geloofwaardig en specifiek spelen. Hoe doe je dat? Je maakt kennis met verschillende technieken en tactieken van het acteervak. Inleven, uitbeelden en vertalen zijn de sleutelwoorden.

Disciplines

Theater

Leerdoel

- Kennismaken met acteren - Talentontwikkeling - Bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren - Opbouwen van motorische aspecten - Ontwikkelen van de creativiteit en expressie - Ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden - Plezier beleven

Kosten

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (theater)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (drama)
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden
- Ontwikkelen van de expressie, zelf doen

Secundaire doelen

- sociale cohesie

Middelen

Gymzaal of speellokaal. Ook mogelijk naschools. Bij meer dan 15 leerlingen moet er een docent van de school aanwezig zijn bij de workshop.

De basismaterialen (papier, potloden, stiften, pennen, scharen, verf en kwasten) dienen op de school aanwezig te zijn. Cultura Nederland zorgt voor de overige benodigde materialen. Mocht het niet lukken met de basismaterialen dan regelen wij dat in overleg.
Muziekinstallatie dient aanwezig te zijn op de locatie.

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Voortgezet Onderwijs: klas 1, 2, 3, 4, 5, 6
VO Soorten: VMBO kader / basis / praktijk, VMBO T (MAVO), HAVO, VWO / Gymnasium
Speciaal onderwijs geschikt: Ja

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Nee

Periode / tijd / locatie

1 januari 2010 - 31 december 2020
- Naar keuze
- Op school

Project eenmalig?

Doorlopend: Naar keuze

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Referentie

N.v.t.

Referentie 2

N.v.t.

Evaluaties

6/10
| Primair onderwijs | deelname: 1 februari 2011

22-3-2011 12:33

De aanbieder is afspraken goed nagekomen.
Ons doel was kinderen leren acteren en als resultaat een optreden op school. Het aantal lessen dat nodig is om iets gedegens neer te zetten brengt een te hoog financieel plaatje met zich mee. Wij hebben ons van tevoren dit niet goed gerealiseerd.

 1. Voorgesprek plaatsgevonden? Ja
 2. Pedagogische, didactische kwaliteiten
  8/10
 3. Aansluiting belevingswereld
  8/10
 4. Flexibiliteit
  10/10
 5. Doelstellingen
  8/10
 6. Organisatie en coördinatie
  8/10
 7. Als leerkracht actief aanwezig? Nee
 8. Tevreden over prijs/kwaliteit? Ja
 9. Toekomstige samenwerking? Ja
 10. Waardering project
  6/10