Stadsarchief Amsterdam

Archief

Contactpersoon:

Betsy Dokter

Adres:

Vijzelstraat 32
1017 HL Amsterdam
T: 020 2511511
F: 020 2511512
educatie@stadsarchief.amsterdam.nl
http://www.stadsarchief.amsterdam.nl

Gemiddelde waardering:

6/10

meer over deze culturele instelling

Buurt en Stad

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

Buurt en Stad gaat over de geschiedenis van de eigen buurt. Het is lokatiegebonden geschiedenis dichtbij school en huis. Alle leerlingen van de Amsterdamse basisscholen krijgen die geschiedenis aangeboden door middel van een website. De website is de generator voor het actief doen van onderzoek en presentatie.

Disciplines

Cultureel erfgoed

Leerdoel

Kinderen bewust maken van hun omgeving en de geschiedenis van hun buurt. Kinderen leren een presentatie te maken over hun buurt/stad.

Kosten

Gratis

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (cultureel erfgoed)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (audiovisueel - film, nieuwe media, fotografie)
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden

Secundaire doelen

- gemeenschapsvorming (in samenwerking met de buurt)
- aandeelhouderschap

Middelen

Pc met internetverbinding

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 6, 7, 8
VO Soorten: VMBO kader / basis / praktijk
Speciaal onderwijs geschikt: Ja

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Ja: 2 uur

Periode / tijd / locatie

12 juli 2007 - 31 december 2017
- Er is geen einddatum vastgesteld. De kern van het project blijft; tussentijds worden zonodig wijzigingen aangebracht.
- 1 normaal lesuur op school; 1 bezoek aan het Stadsarchief van een uur.
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Doorlopend: We gaan uit van 2 lessen maar het project kan ook goed ingepast worden in een groter project

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Referentie

Basisschool De Bron
Basisschool Elisabeth Paulus
e.a.

Referentie 2

Basisschool De Burght

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.