Stichting KunstKrul, cultuur- & erfgoededucatie

cultuur- en erfgoededucatie

Contactpersoon:

Martine van der Sandt

Adres:

Van Ostadestraat 89
1072 SR Amsterdam
T: 06 44976518 / 06 45346036
info@kunstkrul.nl
http://www.kunstkrul.nl

Gemiddelde waardering:

9/10

meer over deze culturele instelling

Helden van de Canon

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

De leerlingen maken kennis met de vensters van de Canon door theoretische basiskennis van een venster naar keuze. Ook de leerkracht doet mee! Hierbij wordt gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden. Naast deze les krijgen de kinderen een expressieles naar keuze van een vakdocent. Deze lessen zijn facultatief aan te vragen en uit te breiden. Rode draad is de leskist met materialen, jeugdliteratuur en een lesbrief voor de docent. De lessen zijn goed te integreren in het te geven geschiedenisonderwijs en/of - methode en zijn in zijn geheel leerstofvervangend en voldoen aan de kerndoelen PO.

Disciplines

Beeldend, Nieuwe media / audiovisueel

Leerdoel

De vensters van de Canon van Nederland beeldend kunnen weergeven en verwerken. Kinderen leren op een andere manier naar de vensters uit de Canon kijken en zo de geschiedenis en het erfgoed van Nederland in een goed (historisch) perspectief plaatsen.

Kosten

basispakket €395, in overleg

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (cultureel erfgoed)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (Aanleren van (vaktechnische, culturele en/ of lichamelijke) vaardigheden)
- Versterken van competenties voor leraren en docenten
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden
- Ontwikkelen van de expressie, zelf doen
- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken

Secundaire doelen

- gemeenschapsvorming (in samenwerking met de buurt)
- diversiteit
- historisch besef van leerlingen

Middelen

inclusief materiaal!

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 5, 6, 7, 8
Voortgezet Onderwijs: klas 1, 2
VO Soorten: VMBO kader / basis / praktijk, VMBO T (MAVO)
Speciaal onderwijs geschikt: Ja

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Nee

Periode / tijd / locatie

27 oktober 2010 - 31 december 2016
- 1 uur
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Doorlopend: naar keuze uit te breiden

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Referentie

Monique McKenzie
Basisschool De Burght
06 18553766

Referentie 2

Salma Moussa
Basisschool Al Wafa
020-4861638

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.