Stichting KunstKrul, cultuur- & erfgoededucatie

cultuur- en erfgoededucatie

Contactpersoon:

Eric Lieverst

Adres:

Van Ostadestraat 89
1072 SR Amsterdam
T: 06 44976518 / 06 45346036
info@kunstkrul.nl
http://www.kunstkrul.nl

Gemiddelde waardering:

9/10

meer over deze culturele instelling

Canon van Nederland, een opfriscursus!

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

KunstKrul is door de stichting Entoen.Nu, welke de Canon van Nederland heeft ontwikkeld, gecertificeert voor het geven van nascholingen voor leerkrachten, teams en scholen. KunstKrul verzorgt een studiedag waarin de canon naast de al aanwezige methodes van school wordt gelegd. Dat hoeft niet per se de geschiedenismethode te zijn. Door concreet aan de gang te gaan zal de school na afloop handvatten hebben om de Canon in het al aanwezige lesaanbod en – materiaal te integreren en in te zetten daar waar het kan en nodig is. De Canonvensters zullen voor het team geopend worden!

Disciplines

Cultureel erfgoed, Bemiddelings- of begeleidingsorganisatie

Leerdoel

Met ingang van 1 augustus 2010 moet de Canon van Nederland ergens in het onderwijscurriculum van een school terug zijn te vinden. Dat stelt scholen voor een probleem; want is de geschiedenismethode dan wel toereikend? Is de school Canonproof? Kan het ook anders? Met welke vakken heeft de canon nog meer raakvlakken? Hoe zet ik het in in het dagelijks onderwijs? De al aanwezige geschiedenismethode op school hoeft niet gelijk bij het oud vuil! Deze kan op een concrete en verbindende manier met de Canon gebruikt worden.

Kosten

afhankelijk per hoeveelheid deelnemers, per offerte, in overleg

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (cultureel erfgoed)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (Aanleren van (vaktechnische, culturele en/ of lichamelijke) vaardigheden)

Secundaire doelen

- aandeelhouderschap
- nascholing

Middelen

een ruimte met een smart- of digibord

Leerlingen

Speciaal onderwijs geschikt: Nee

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Nee

Periode / tijd / locatie

27 oktober 2010 - 31 december 2012
- 3 uur, inc. pauze
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Eenmalig: basisles; eenmalig, maar desgewenst te spreiden en uit te breiden.

Is het project voor-/naschools

Naschools

Referentie

basisschool De Burght
Monique Mc Kenzie, cultuurcoordinator
0618553766

Referentie 2

Basisschool Narcis Querido
Sashi Murli
S.Murli@narcisquerido.nl

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.