Stichting Kikid

Theatervoorlichtingsprojecten

Contactpersoon:

Niek Jochemus

Adres:

Notweg 38
1068 LL Amsterdam
T: 06 41326863
janine@kikid.nl
http://www.kikid.nl

Gemiddelde waardering:

9/10

meer over deze culturele instelling

Pep & Punch

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

Het project Pep & Punch is voorlichting in de vorm van theater en discussie. Tieners uit het voortgezet onderwijs krijgen inzicht in de negatieve invloed van drank en drugsgebruik. De methode van ‘peer-education’ (leeftijdsgenotenonderwijs) wordt toegepast, dat wil zeggen: jongeren worden zelf ingezet om voorlichting te geven. Dit blijkt een uitstekend middel, omdat de jongeren zich met hen kunnen identificeren. Het 90 minuten durende programma bestaat uit een educatieve en spectaculaire theatervoorstelling, een discussie in groepjes en een afsluitende opdracht.

Disciplines

Theater, Multidisciplinair

Leerdoel

- Via een spetterend theaterstuk worden leerlingen voorgelicht over de gevolgen van drugs- en alcoholgebruik. - Via groepsdiscussies wordt er met de leerlingen gesproken over de eigen ervaringen. - Via een slotopdracht wordt er met de groep nagedacht over het onderwerp en gaan de leerlingen zelf het podium op.

Kosten

€ 700,00 per activiteit

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (theater)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (Aanleren van (vaktechnische, culturele en/ of lichamelijke) vaardigheden)
- Ontwikkelen van de expressie, zelf doen

Middelen

Ruim lokaal waar de leerlingen niet gestoord worden.
Stoelen naar gelang het aantal leerlingen (+ 6 voor de peer-educators).
3 tafels.
Aanwezigheid zorgcoordinator/mentor/vertrouwenspersoon.

Leerlingen

Voortgezet Onderwijs: klas 1, 2, 3, 4, 5, 6
VO Soorten: VMBO kader / basis / praktijk, VMBO T (MAVO), HAVO, VWO / Gymnasium
Speciaal onderwijs geschikt: Ja

Zwaartepunt

Reflectief

Tijdsinvestering van leerkracht

Ja: 1 Les een week voo het programma

Periode / tijd / locatie

1 januari 2011 - 30 december 2012
- 90 minuten
- Op school

Project eenmalig?

Eenmalig: 2 lessen

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Referentie

GGD Kennemerland
Nina Jans, Gezondheisbevordering

Referentie 2

Brijder Verslavingszorg
Marion Kooij, Voorlichting

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.