Stichting Artzuid

Beeldententoonstelling

Contactpersoon:

Sonja Duimel

Adres:

Prinses Irenestraat 19-1
1077WT Amsterdam
T: 020-5286061
educatie@artzuid.nl
http://www.artzuid.nl

Gemiddelde waardering:

Deze culturele instelling is nog niet geëvalueerd.

meer over deze culturele instelling

ARTZUID 2019 Sculptuur Biënnale Amsterdam

Op ARTZUID valt er veel te beleven!

bekijk project

ARTZUID 2019 Sculptuur Biënnale Amsterdam

Op ARTZUID valt er veel te leren.

bekijk project

ARTZUID 2019 Sculptuur Biënnale Amsterdam

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

Kom leren over kunst bij ARTZUID! Kinderen krijgen een lesboekje en een 1 uur durende kunsthistorische rondleiding langs de beeldenroute in Amsterdam Zuid. Er is plaats om te picknicken of een tekening te maken bij een beeld. Ook is een foto of videoproject mogelijk en kunnen de kinderen in de klas zelf een catalogus maken. Het lesmateriaal gaat naast het thema van 2019 ook over de ideeën van de tentoongestelde kunstenaars en de verschillende materialen, vormen, kleuren, etc. Na de rondleiding is er gelegenheid om zelf een kunstwerkje te maken in het kinderatelier op de route.

Disciplines

Beeldend, Cultureel erfgoed

Leerdoel

1. Op een laagdrempelige wijze kinderen introduceren met kunst in de openbare ruimte en het cultureel erfgoed van architect H.P. Berlage. Dit verhoogt de bewustwording van de kinderen voor de rest van hun leven. 2. Kinderen leren kijken naar beelden. Aan de hand van een boekje leren de kinderen beschrijven. Wat zie je? Wat heeft de kunstenaar proberen uit te drukken en hoe heeft hij dit gedaan? In welke context? Met welk materiaal? Kun je vergelijkingen maken met andere beelden of ideeën? 3. Kinderen leren in het kinderatelier een 3-dimentionaal kunstwerk (beeld) te maken.

Kosten

Gratis

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (letteren)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (cultureel erfgoed)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (audiovisueel - film, nieuwe media, fotografie)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (Aanleren van (vaktechnische, culturele en/ of lichamelijke) vaardigheden)
- Versterken van competenties voor leraren en docenten
- Reflecteren op eigen werk en dat van anderen
- Ontwikkelen van de expressie, zelf doen
- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken

Secundaire doelen

- sociale cohesie
- gemeenschapsvorming (in samenwerking met de buurt)
- diversiteit

Middelen

Stichting Art Zuid levert digitaal een lesbrief en lesboekjes aan de docent. Schoolklassen krijgen per 15 kinderen een educatieve begeleider mee op de route, die de kinderen rondleidt. Duidelijke instructie is dat de kinderen niet op de beelden mogen klimmen. Stichting ArtZuid heeft de beelden te leen. Na afloop moeten de kunstwerken zonder beschadigingen weer terug naar de eigenaren. De begeleiders moeten dit duidelijk van tevoren communiceren met de kinderen.

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Voortgezet Onderwijs: klas 1, 2, 3, 4, 5, 6
VO Soorten: VMBO kader / basis / praktijk, VMBO T (MAVO), HAVO, VWO / Gymnasium
Speciaal onderwijs geschikt: Ja

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Ja: 4 uur

Periode / tijd / locatie

15 mei 2021 - 18 september 2021
- Graag van tevoren aanmelden via educatie@artzuid.nl
- Een dagdeel op de sculptuurroute
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Eenmalig:

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Is vervoer geregeld binnen het project / de activiteit

Nee

Referentie

2e Daltonschool
Willem Witsenstraat 10
1077 AZ Amsterdam
020 6736925

Referentie 2

Hervormd Lyceum Zuid

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.