Stichting KunstKrul, cultuur- & erfgoededucatie

cultuur- en erfgoededucatie

Contactpersoon:

Eric Lieverst

Adres:

Van Ostadestraat 89
1072 SR Amsterdam
T: 06 44976518 / 06 45346036
info@kunstkrul.nl
http://www.kunstkrul.nl

Gemiddelde waardering:

9/10

meer over deze culturele instelling

helden van de Polder

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

De polder staat centraal in dit lespakket. Nog steeds hebben we om te gaan met de dreiging van water. Dit pakket is gebaseerd op het venster 'De Beemster' uit de Canon van Nederland. Het pakket omvat 3 lessen; een canonles, een bezoek aan Het Woeste Westen en een bezoek van een historische figuur op school of op locatie. Voor de leerkracht is er een leskist voor in de klas. De kinderen leren binnen een historische context alles over de polder. Facultatieve beeldende en muzieklessen zijn mogelijk. Maatwerk op aanvraag van de school!

Disciplines

Cultureel erfgoed, Multidisciplinair

Leerdoel

- kinderen leren over een polder in het algemeen - kinderen kunnen een polder in historische context plaasten - kinderen leren over de canon van Nederland

Kosten

basispakket €395 per activiteit

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (multidisciplinair)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (cultureel erfgoed)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (Aanleren van (vaktechnische, culturele en/ of lichamelijke) vaardigheden)
- Versterken van competenties voor leraren en docenten
- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken

Secundaire doelen

- sociale cohesie
- gemeenschapsvorming (in samenwerking met de buurt)
- aandeelhouderschap
- burgerschapsvorming en sociaal draagvlak

Middelen

een digibord

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 6, 7, 8
Voortgezet Onderwijs: klas 1, 2
VO Soorten: VMBO T (MAVO)
Speciaal onderwijs geschikt: Ja

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Nee

Periode / tijd / locatie

6 februari 2011 - 1 augustus 2016
- 1 uur
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Doorlopend: 3 lessen

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Is vervoer geregeld binnen het project / de activiteit

Nee

Referentie

nvt

Referentie 2

nvt

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.