School der Poëzie

poëzieprojecten op maat

Contactpersoon:

Sarien Zijlstra Zijlstra

Adres:

Prinsengracht 239 bg
1015 DT Amsterdam
T: 020 3307817
F: 020 4279593
info@schoolderpoezie.nl
http://www.schoolderpoezie.nl

Gemiddelde waardering:

10/10

meer over deze culturele instelling

Y'POETRY, tweejaarlijks internationaal project

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

Y'Poetry is een initiatief van School der Poëzie in samenwerking met diverse organisaties uit verschillende landen en steden zoals België, Engeland en Duitsland, met om het jaar wisseling van het deelnemende land. Feestelijke afsluiting in Amsterdam met jongeren van de deelnemende scholen uit diverse landen.

Disciplines

Letteren, Theater

Leerdoel

Jongeren op een plezierige en effectieve manier kennis laten maken met poëzie. Het ontwikkelen van lesmateriaal en -methoden voor het voortgezet onderwijs op internationaal niveau. Het bevorderen van culturele uitwisseling.

Kosten

€ 12,- per leerling per leerling

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (theater)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (letteren)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (cultureel erfgoed)
- Versterken van competenties voor leraren en docenten
- Reflecteren op eigen werk en dat van anderen
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden
- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken

Secundaire doelen

- gemeenschapsvorming (in samenwerking met de buurt)
- diversiteit

Middelen

Locatie, faciliteiten, leerkrachten.

Leerlingen

Voortgezet Onderwijs: klas 4, 5, 6
VO Soorten: HAVO, VWO / Gymnasium
Speciaal onderwijs geschikt: Nee

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Ja:

Periode / tijd / locatie

1 september 2009 - 1 september 2020
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Doorlopend:

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Is vervoer geregeld binnen het project / de activiteit

Ja

Referentie

nvt

Referentie 2

nvt

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.