Stichting WIMW

Welkom in mijn Wijk is een uitwisselingsprogramma

Contactpersoon:

Sharon Polak

Adres:T:
info@welkominmijnwijk.nl
www.welkominmijnwijk.nl

Gemiddelde waardering:

Deze culturele instelling is nog niet geƫvalueerd.

meer over deze culturele instelling

Welkom in mijn Wijk

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

'Welkom in mijn Wijk' is een uitwisselingsprogramma voor kinderen van bovenbouwklassen van basisscholen. Het programma brengt kinderen van scholen die qua bevolkingssamenstelling en wijk sterk van elkaar verschillen met elkaar in contact. Het programma is opgebouwd rondom een gedegen methodiek die de kinderen instaat stelt elkaar echt te leren kennen en van elkaar te leren. Het biedt kinderen handvatten voor het positief aangaan van contact met mensen die anders lijken dan zijzelf. Kinderen zijn een keer te gast op de partnerschool en een keer gastheer/-vrouw op hun eigen school.

Disciplines

Multidisciplinair

Leerdoel

Vergroten van burgerschapscompetenties! Spelen en samenwerken met leeftijdsgenoten van een andere sociale of etnische afkomst leer je op de basisschool. Dat is even belangrijk als rekenen en schrijven.

Kosten

afhankelijk van vraag school per activiteit

Kerndoelen

- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden

Secundaire doelen

- sociale cohesie
- diversiteit

Middelen

klaslokaal, leerkracht, evt. 2 begeleiders/ouders

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 6, 7, 8
Speciaal onderwijs geschikt: Nee

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Ja: 1,5-2 uur

Periode / tijd / locatie

29 augustus 2012 - 29 augustus 2013
- 4 uur
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Doorlopend: 3 lessen

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Is vervoer geregeld binnen het project / de activiteit

Nee

Referentie

Nicolaas Maesschool, Francesca Hand, 020-6176967

Referentie 2

Slootermeerschool, Ron van Oostveen, 020-6132233

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.