SEP Stichting Educatieve Projecten

Kunsteducatie in de klas

Contactpersoon:

Myrthe Niens

Adres:

p/a Manegestraat 3
1018 VP Amsterdam
T: 0204124110
info@sep.nu
http://www.sep.nu

Gemiddelde waardering:

8/10

meer over deze culturele instelling

Pesten? Wat is dat?

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

In de filosofieles wordt gereflecteerd over de verschillende aspecten van pesten. Leerlingen leren hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen, te argumenteren, elkaar kritisch te bevragen en tolerantie voor elkaars meningen te ontwikkelen. In de theaterlessen gaan leerlingen aan de slag met rollen, emoties en keuzes. In de improvisatie oefeningen en rollenspelen leren ze zich uit te drukken in houding en stem. In dit speelse en serieuze project wordt het thema bespreekbaar gemaakt en krijgen leerlingen inzicht in hun eigen gedrag en gevoel ten opzichte van elkaar.

Disciplines

Theater

Leerdoel

Via filosofie en theater leren je gevoelens en gedachtes onder woorden te brengen.

Kosten

337,50 per activiteit

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (theater)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (drama)
- Versterken van competenties voor leraren en docenten
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden
- Ontwikkelen van de expressie, zelf doen
- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken

Secundaire doelen

- sociale cohesie

Middelen

in overleg

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 5, 6, 7, 8
Speciaal onderwijs geschikt: Nee

Zwaartepunt

Reflectief

Tijdsinvestering van leerkracht

Nee

Periode / tijd / locatie

13 juni 2013 - 13 juni 2020
- 60 minuten
- Op school

Project eenmalig?

Doorlopend: 5 lessen

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Is vervoer geregeld binnen het project / de activiteit

Nee

Referentie

op aanvraag

Referentie 2

nvt

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.