Stichting De frisse blik

Filmworkshops en mediawijsheidsprojecten

Contactpersoon:

Mirna Ligthart

Adres:

De Noord 3 A
1452 PS Ilpendam
T: 06 44744212
info@defrisseblik.nl
http://www.defrisseblik.nl

Gemiddelde waardering:

8/10

meer over deze culturele instelling

iPadworkshop 'VIPclip' i.s.m. IDFA

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

Tijdens de iPadworkshop VIPclip maken leerlingen op een producerende manier kennis met documentaire. De leerlingen gaan zelf filmen en monteren met een iPad en zullen een klein documentaire-portret maken. Voorafgaand doorlopen de leerlingen een ELO waarin zij leren nadenken over beeldtaal in documentaires en over de keuzes die makers hebben gemaakt. Vervolgens komt De frisse blik de workshop van ongeveer 2,5 uur geven op uw school. Tijdens deze workshop worden de leerlingen door twee trainers van De frisse blik begeleid in het maken van een eigen mini-documentaire met behulp van de iPad.

Disciplines

Nieuwe media / audiovisueel

Leerdoel

Na afloop van de workshop hebben de leerlingen inzicht in de diverse keuzes die programmamakers maken bij het produceren van een documentaire. Daarnaast is het onderwerp ‘identiteit’ aan bod gekomen, waardoor zij meer over zichzelf en elkaar geleerd hebben. Het eindresultaat is een eigen mini-documentaire.

Kosten

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (audiovisueel - film, nieuwe media, fotografie)
- Reflecteren op eigen werk en dat van anderen
- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken

Secundaire doelen

- sociale cohesie
- diversiteit

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 6, 7, 8
Voortgezet Onderwijs: klas 1, 2
VO Soorten: VMBO kader / basis / praktijk, VMBO T (MAVO), HAVO, VWO / Gymnasium
Speciaal onderwijs geschikt: Nee

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Ja: 1 lesuur

Periode / tijd / locatie

19 juni 2013 - 19 juni 2015
- Workshop duurt 2,5 uur
- Op school

Project eenmalig?

Eenmalig: 1 les uit de ELO, 1 workshop

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Referentie

nvt

Referentie 2

nvt

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.