Rijksmuseum

Museum

Contactpersoon:

Wouter van der Horst

Adres:

Museumstraat 1
Amsterdam
T: 020 6747000
onderwijs@rijksmuseum.nl
http://www.rijksmuseum.nl

Gemiddelde waardering:

8/10

meer over deze culturele instelling

Sporenonderzoek naar Rembrandt

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

In deze workshop komen leerlingen tot verrassende inzichten over hoe Rembrandt en zijn tijdgenoten schilderden. Leerlingen onderzoeken pigmenten met de microscoop en UV-licht. Zij doen proefjes met kleurstoffen en ontleden verflagen. Het resultaat is een heus onderzoeksrapport over een schilderij uit de Gouden Eeuw.

Disciplines

Cultureel erfgoed, Nieuwe media / audiovisueel

Leerdoel

De leerling inzicht geven in de wereld van de restauratietechniek.

Kosten

€ 200,-- voor de hele klas per activiteit

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (cultureel erfgoed)
- Reflecteren op eigen werk en dat van anderen
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden
- Ontwikkelen van de expressie, zelf doen
- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken

Secundaire doelen

- diversiteit

Middelen

Maximaal 6 begeleiders.

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 5, 6, 7, 8
Speciaal onderwijs geschikt: Ja

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Nee

Periode / tijd / locatie

17 september 2018 - 3 juli 2019
- 2 uur
- Op lokatie

Project eenmalig?

Eenmalig: 1 les van 2 uur in het museum

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Is vervoer geregeld binnen het project / de activiteit

Ja

Referentie

n.v.t.

Referentie 2

n.v.t.

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.