SEP Stichting Educatieve Projecten

Kunsteducatie in de klas

Contactpersoon:

Myrthe Niens

Adres:

p/a Manegestraat 3
1018 VP Amsterdam
T: 0204124110
info@sep.nu
http://www.sep.nu

Gemiddelde waardering:

8/10

meer over deze culturele instelling

Pesten in scene

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

Waarom pest iemand eigenlijk? Wat is de rol van degene die gepest wordt en van de toeschouwer? Wat is pesten precies? In dit project wordt het thema pesten door middel van filosofie en theater op speelse en veilige wijze benaderd. Iedereen in een groep waar gepest wordt, heeft een rol, dus ook de kinderen die niets doen! Door te filosoferen over de verschillende invalshoeken kunnen de nieuwe inzichten en persoonlijke ervaringen vervolgens in rollenspel worden onderzocht. Door kinderen de gelegenheid te geven zich in te leven worden verhoudingen verbeterd, gedragingen zichtbaar gemaakt.

Disciplines

Multidisciplinair

Leerdoel

Over pesten, identiteit, tolerantie leren met filosofie

Kosten

270,- per activiteit

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (multidisciplinair)
- Versterken van competenties voor leraren en docenten
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden

Secundaire doelen

- sociale cohesie

Middelen

in overleg

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 4, 5, 6
Speciaal onderwijs geschikt: Nee

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Nee

Periode / tijd / locatie

19 augustus 2014 - 19 augustus 2020
- op aanvraag
- 60 min.
- Op school

Project eenmalig?

Doorlopend: 4 lessen

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Referentie

op aanvraag

Referentie 2

nvt

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.