RIGHTABOUTNOW INC.

Urban dans en theater

Contactpersoon:

Marjorie Boston

Adres:

Ben van Meerendonkstraat, 57
1087 LB Amsterdam
T: 020 8208025
info@rightaboutnowinc.com
www.rightaboutnowinc.com

Gemiddelde waardering:

Deze culturele instelling is nog niet geëvalueerd.

meer over deze culturele instelling

JA HE?

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

’Ja hè?’, hoe vaak hoorde ik dat mezelf als kind –en nu ook nog– zeggen in een gesprek, om te laten weten dat ik het eens was met wat de ander zei. Maar hoe vaak dacht ik bij mezelf: vind ik dat wel echt? Wat vind ik zelf eigenlijk? Het stuk JA HÈ gaat dan ook over de wens ‘erbij’ te horen en de zoektocht naar je eigen stem. Over mentaal sterker worden ondanks groepsdruk en onzekerheid. Over zelfontplooiing op jonge leeftijd waarbij iedereen je weet te vertellen ‘hoe het hoort’. JA HÈ is een urban dansstuk voor de jeugd (9+) van 40 minuten, een cast van drie dansers en een spoken word artiest.

Disciplines

Dans, Theater

Leerdoel

• Cultuurparticipatie: Het in aanraking komen met podiumkunsten voor jeugd in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Het is van belang om deze groep te interesseren voor dans en theater, en om cultuurparticipatie voor hen een toegankelijk gegeven te maken. • Bewustwording: Het bewustmaken van de jeugd van hun eigen groepsprocessen, en het positief stimuleren van de identiteitsvorming. • Kennisverbreding aangaande de behandelde thematiek. • Culturele verrijking: Verrijking van de doelgroep die met deze populaire vormen van kunst in aanraking komt.

Kosten

€ 1.250,-- per activiteit

Kerndoelen

- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden

Secundaire doelen

- sociale cohesie
- diversiteit

Middelen

Een gymzaal, aula of lokaal met voldoende speelruimte en stoelen voor alle leerlingen. Geluidsinstallatie is een pre. Ook mogelijk in samenwerking met een theater in de buurt.

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 4, 5, 6, 7, 8
Voortgezet Onderwijs: klas 1
VO Soorten: VMBO kader / basis / praktijk, VMBO T (MAVO)
Speciaal onderwijs geschikt: Ja

Zwaartepunt

Receptief

Tijdsinvestering van leerkracht

Nee

Periode / tijd / locatie

15 december 2017 - 30 juni 2018
- 40 min met mogelijkheid tot nabespreking van 30 min
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Eenmalig: 1 lessen

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Referentie

Leo Spreksel, Korzo Den Haag

Referentie 2

nvt

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.