Stichting ROP Media

Multimedia, film, radio, toneel, acteren, podcasts

Contactpersoon:

Sherwin Chaar

Adres:

Hofgeest 193
1102EJ Amsterdam
T: 0624979764
ropmedia@ropmc.nl
https://www.facebook.com/ROPMedia

Gemiddelde waardering:

Deze culturele instelling is nog niet geëvalueerd.

meer over deze culturele instelling

Theater Workshopaanbod 2018

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

• Bij de workshop worden de basisbeginselen van theater op speelse manier aangeleerd in een veilige omgeving met duidelijke structuur en afspraken. Door het op speelse manier te doen voelt het niet als een 'verplichte' schoolopdracht of les. • Aan het einde van les vraag ik aan de leerlingen wat ze hebben geleerd om zo het reflecteren op zichzelf te bevorderen. • Aan het eind van de workshop wordt er een presentatie gegeven door de leerlingen die de workshop hebben gevolgd.

Disciplines

Multidisciplinair, Theater

Leerdoel

Motoriek, sociale vaardigheden en emotiebeheersing verder ontwikkelen.

Kosten

€ 300,-, in overleg

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (theater)
- Reflecteren op eigen werk en dat van anderen
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden
- Ontwikkelen van de expressie, zelf doen
- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken

Secundaire doelen

- sociale cohesie

Middelen

Grote lege ruimte of podium, flip-over, radio, stiften, pen en papier.

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Voortgezet Onderwijs: klas 1, 2, 3, 4, 5, 6
VO Soorten: VMBO kader / basis / praktijk, VMBO T (MAVO), HAVO, VWO / Gymnasium
Speciaal onderwijs geschikt: Nee

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Nee

Periode / tijd / locatie

8 november 2017 - 8 november 2020
- Op afspraak worden workshops ingepland.
- 1 - 1,5 uur
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Doorlopend: 6 lessen

Is het project voor-/naschools

Tussenschools

Referentie

Orion College Noord, Margo van Els, 020 636 2487

Referentie 2

Studio West, Wendy de Vries, 020-4107477 of 020-4107701

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.