Stichting Gusta Geleijnse Producties

Theatergezelschap

Contactpersoon:

G. Geleijnse

Adres:

Durgerdammerdijk 205
1026 CM AMSTERDAM
T: +31614683473
gustag03@gmail.com
www.gustageleijnse.com www.sttprodukties.nl

Gemiddelde waardering:

Deze culturele instelling is nog niet geëvalueerd.

meer over deze culturele instelling

FiILOSLOOF

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

FILOSLOOF is een grappige jeugdvoorstelling vanaf 10 jaar over filosofische vragen. Han en Moon (twee eigenaardige dames op zekere leeftijd) stellen elkaar lastige vragen over dingen die vanzelfsprekend lijken maar die dat in tweede instantie helemaal niet zijn. Wat is echt en wat is on-echt? Wat maakt jou tot wie je bent? Over niets zijn ze het eens en elk antwoord leidt tot een nieuwe vraag.  De twee jonge stagiaires die hun helpen met de techniek bemoeien zich ermee. Zij weten veel beter wat kinderen nu bezighoudt. Maar dat was niet de afspraak. In een videoinstallatie met telefoons.

Disciplines

Theater, Nieuwe media / audiovisueel

Leerdoel

Filosoferen. We willen kinderen helpen dieper na te denken over onderwerpen, daardoor hun eigen waarden leren ontdekken en die van hun klasgenoten te respecteren. We willen jeugd van 10+ graag confronteren met kwalitatief teksttoneel. Ze leren dat langere spanningsbogen niet meteen saai hoeven te zijn. En dat teksttoneel ook over hunzelf kan gaan en dus leuk is.

Kosten

1 voorstelling op school 950,- en 2 voorstellingen 1400,-., in overleg

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (theater)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (multidisciplinair)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (drama)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (audiovisueel - film, nieuwe media, fotografie)
- Reflecteren op eigen werk en dat van anderen
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden

Secundaire doelen

- sociale cohesie
- diversiteit
- Waarden van elkaar leren kennen

Middelen

Een zaaltje om de voorstelling te spelen. Een elektriciteitspunt. Goed bereik met telefoons via het gewone netwerk of via wifi.

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 7, 8
Voortgezet Onderwijs: klas 1, 2, 3, 4, 5, 6
VO Soorten: VMBO kader / basis / praktijk, VMBO T (MAVO), HAVO, VWO / Gymnasium
Speciaal onderwijs geschikt: Nee

Zwaartepunt

Reflectief

Tijdsinvestering van leerkracht

Nee

Periode / tijd / locatie

23 februari 2018 - 31 juli 2019
- Deze voorstelling wordt verkocht voor seizoen 18/19
- De voorstelling duurt ± 45 min.
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Eenmalig: Een voorstelling met lesbrief adhv een digitale app en/of nagesprek.

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Referentie

nvt

Referentie 2

nvt

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.