Stichting Zieraad

Levensverhalen

Contactpersoon:

Helen Sumter

Adres:

Kortenaerplein 27
1057 NE Amsterdam
T:
stichtingzieraad@gmail.com
http://schijnjelichtjeopwest.nl

Gemiddelde waardering:

Deze culturele instelling is nog niet geëvalueerd.

meer over deze culturele instelling

Ancestors unKnown Amsterdam: een geschiedenisles voor iedereen

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

Ancestors unKnown helpt scholen die onvoldoende aansluiting zien tussen de achtergrond van leerlingen en de thema's in het geschiedenisonderwijs. Wij bieden een (digitale) tool waarmee leerlingen op zoek gaan naar hun roots en familiegeschiedenis via oral history interviews, stamboomonderzoek en archiefonderzoek. Tegelijkertijd krijgen ze geschiedenislessen aangeboden die koloniale en migratiegeschiedenissen behandelen die in het geschiedenis-onderwijs relatief onderbelicht blijven. Afhankelijk van de wensen kunnen 1 of meerdere gastlessen verzorgd worden.

Disciplines

Cultureel erfgoed, Multidisciplinair

Leerdoel

1) Leerlingen kunnen op basis van de gevonden informatie en de interviews een eigen beeld vormen van hun familiegeschiedenis en kunnen gebeurtenissen uit hun familie plaatsen in de geschiedenis. 2) Leerlingen leren hoe ze hun eigen leven en wereld ervaren en hoe medeleerlingen dat doen. M.a.w. ze leren op een andere manier naar elkaar te kijken. 3) Leerlingen leren trots te zijn op zichzelf, hun familie en hun geschiedenis. M.a.w. ze krijgen het gevoel dat ze er mogen zijn.

Kosten

Als project van 3 maanden vanaf € 2750,-, in overleg

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (cultureel erfgoed)
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden
- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken

Secundaire doelen

- sociale cohesie
- diversiteit
- Inclusiviteit

Middelen

Ouders om basisschoolleerlingen te begeleiden tijdens het eenmalig bezoek aan het archief.
ICT: de tool is online toegankelijk (PC< laptop, mobiel, tablet, iPad).
Leslokaal met digibord.
Optioneel: papier, potlood, kleurpotloden.

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 7, 8
Voortgezet Onderwijs: klas 1, 2, 3, 4, 5
VO Soorten: VMBO T (MAVO), HAVO, VWO / Gymnasium
Speciaal onderwijs geschikt: Nee

Zwaartepunt

Receptief

Tijdsinvestering van leerkracht

Ja: Instructie 1 uur en maximaal 15 minuten per les.

Periode / tijd / locatie

1 september 2018 - 20 juli 2020
- 45 minuten tot een uur
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Doorlopend: Minimaal 5 Maximaal 12

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Is vervoer geregeld binnen het project / de activiteit

Nee

Referentie

Sint Jan basisschool, Dieneke Blikslager, adjunct directeur of Elaiine Mehciz, docente (020-6187481)

Referentie 2

Sint Catharinaschool, Roger Baggen, directeur (020-6445066)

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.