SEP Stichting Educatieve Projecten

Kunsteducatie in de klas

Contactpersoon:

Myrthe Niens

Adres:

p/a Manegestraat 3
1018 VP Amsterdam
T: 0204124110
info@sep.nu
http://www.sep.nu

Gemiddelde waardering:

8/10

meer over deze culturele instelling

De wereld en ik

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

Wanneer is iets kunst? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes? Hoort geloof bij jou? Kun je cultuur kiezen? Zijn we allemaal gelijk? Hoe weet je wat goed is om te doen? Door steeds kritischer over deze vragen na te denken en de antwoorden te bespreken, leren kinderen bewuster te kijken naar zichzelf en hun klasgenoten en ontwikkelen ideeën over de wereld waarin we leven. De kinderen worden zich bewust van de verschillen onderling. Doordat het autonoom denken wordt gevoed en iedereen zijn eigen gedachten mag kiezen, ontstaat er tolerantie naar elkaar.

Disciplines

Cultureel erfgoed

Leerdoel

Taalvorming - groepsgesprekken, meningen beoordelen Analyseren van een begrip, argumenten en voorbeelden bedenken en kritisch afwegen Logisch redeneren en kritisch denken. Inleven in de ander

Kosten

Prijs: vanaf € 315,- per activiteit

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (letteren)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (cultureel erfgoed)
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden
- Ontwikkelen van de expressie, zelf doen

Secundaire doelen

- sociale cohesie
- Burgerschap: bewustwording van de wereld en de eigen identiteit. Stimuleert het kritisch denken en het probleemoplossend handelen

Middelen

We verwachten dat u op de hoogte bent van wat de vakdocent komt doen. U blijft aanwezig bij de groep en bent verantwoordelijk voor de orde.

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 5, 6
Speciaal onderwijs geschikt: Nee

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Nee

Periode / tijd / locatie

24 mei 2018 - 24 mei 2020
- in overleg
- Op school

Project eenmalig?

Doorlopend: vanaf 4

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Referentie

nvt

Referentie 2

nvt

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.