Suzy, Beeldend kunstenaar in de klas

Taalverrijking, grafische vormgeving

Contactpersoon:

Suzy Van Schaik

Adres:

Cornelis van Alkemadestraat 4
1065 AC Amsterdam
T: 0641372509
info@suzyvanschaik.nl
www.suzyvanschaik.nl

Gemiddelde waardering:

Deze culturele instelling is nog niet geëvalueerd.

meer over deze culturele instelling

Een tas vol vergeten woorden

bekijk project

Een tas vol vergeten woorden

bekijk project

Een tas vol vergeten woorden

bekijk project

Een tas vol vergeten woorden

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

Het project bestaat uit een onderzoekend deel, waarin de kinderen met ouderen uit de buurt gaan praten over hun taal. De kinderen en de ouderen delen woorden die de andere groep niet kent. Van vroeger en van nu, van de straat. Zo maken ze een verzameling van woorden waarvan ze vinden dat die moeten blijven bestaan. Hiermee gaan de kinderen aan de slag. Ze kiezen een woord oud en een nieuw woord waarvan ze de betekenis gaan verbeelden m.b.v. typografie. Aan de hand van een filmpje over letters en handletteren ontwerpen ze hun woord. Dit woord gaan ze vereeuwigen op een stoffen tas.

Disciplines

Letteren, Cultureel erfgoed

Leerdoel

Leerdoelen: Taalverrijking, woorden verbeelden met behulp van typografie en handletteren, verbinding met mensen met een andere achtergrond dan zijzelf en met de buurt.

Kosten

€ 50,- per uur per uur

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (letteren)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (cultureel erfgoed)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (Aanleren van (vaktechnische, culturele en/ of lichamelijke) vaardigheden)
- Reflecteren op eigen werk en dat van anderen
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden
- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken

Secundaire doelen

- sociale cohesie
- gemeenschapsvorming (in samenwerking met de buurt)
- Vergeten woorden terugbrengen in de multiculturele samenleving.

Middelen

Een beamer in het lokaal, papier, kartonpapier, textielstiften, stoffen tasjes en een actieve leerkracht is ook wel handig maar niet noodzakelijk. Als we naar een bejaardenhuis gaan voor de eerste les misschien een ouder.

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 7, 8
Speciaal onderwijs geschikt: Nee

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Ja: Als zij de materialen aanschaffen, anders is het niet nodig.

Periode / tijd / locatie

1 september 2019 - 1 september 2020
- Voor de zomervakantie ben ik klaar met de BIK opleiding.
- 1,5 uur
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Doorlopend: 4 maar kan ook meer worden

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Referentie

J.P. Troelstraschool
Anouk Castenmiller

Referentie 2

Pro Regeschool
Yvonne Bokdam

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.