SEP Stichting Educatieve Projecten

Kunsteducatie in de klas

Contactpersoon:

Rik Eckhardt

Adres:

p/a Manegestraat 3
1018 VP Amsterdam
T: 0204124110
info@sep.nu
http://www.sep.nu

Gemiddelde waardering:

8/10

meer over deze culturele instelling

Alfabet detective

Beschrijving

Met een camera gaan de leerlingen als een detective de school door. Ze zoeken naar voorwerpen die met een bepaalde letter uit het alfabet beginnen. Een andere groep zoekt een bestaande vorm waarin ze een letter zien en fotografeert deze. Wie verzamelt de meeste letters? De vakdocent daagt de leerlingen uit om met de gemaakte letterbeelden nieuwe woorden te maken. Zo raken de leerlingen spelenderwijs meer vertrouwd met letters wat bijdraagt aan de beginnende geletterdheid.

Disciplines

Dans, Nieuwe media / audiovisueel

Leerdoel

bevordert taalvorming, stimuleert creërend vermogen, beginnende geletterdheid

Kosten

Vanaf 303,75 euro, in overleg

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (multidisciplinair)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (letteren)
- Reflecteren op eigen werk en dat van anderen
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden
- Ontwikkelen van de expressie, zelf doen

Secundaire doelen

- bevordert taalvorming, stimuleert creërend vermogen, beginnende geletterdheid

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 1, 2, 3
Speciaal onderwijs geschikt: Ja

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Nee

Periode / tijd / locatie

10 oktober 2019 - 10 oktober 2030
- Op school

Project eenmalig?

Doorlopend: 3 lessen

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Referentie

nvt

Referentie 2

nvt

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.