Stichting Philomela

Muziek

Contactpersoon:

Evelien Graat

Adres:

Kerkstraat 107
1017 GD Amsterdam
T: 06-20861587
stichting@philomela.nl
https://www.philomela.nl

Gemiddelde waardering:

Deze culturele instelling is nog niet geëvalueerd.

meer over deze culturele instelling

Amour Jong geleerd...

Beschrijving

In dit project krijgen leerlingen van groep 5 t/m 8 op de basisschool zeven weken lang elke week een uur muziekles van een externe vakleerkracht. In de lessen wordt aandacht besteed aan het luisteren naar (klassieke) muziek, samenzang, ritme, melodie en compositie. De lessen werken toe naar een optreden in een nabijgelegen zorginstelling voor ouderen.

Disciplines

Muziek

Leerdoel

De lessen sluiten aan bij kerndoelen 54, 55 en 56 van het basisonderwijs en bij de leerlijn muziek van de Leerlijnen kunstzinnige vakdisciplines en cultureel erfgoed. Leerdoelen: - Luisteren naar (klassieke) muziek - Componeren - Maken van muziek

Kosten

€ 300,- per activiteit

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (Aanleren van (vaktechnische, culturele en/ of lichamelijke) vaardigheden)
- Reflecteren op eigen werk en dat van anderen
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden
- Ontwikkelen van de expressie, zelf doen
- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken

Secundaire doelen

- sociale cohesie
- gemeenschapsvorming (in samenwerking met de buurt)

Middelen

Tijdens de 7 lessen: een klaslokaal, CD-speler, eventueel digibord, leraar als achterwacht.
Tijdens het concert: een of meerdere volwassenen die meelopen naar het verzorgingstehuis (i.v.m. de veiligheid/verantwoordelijheid).

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 4, 5, 6, 7, 8
Speciaal onderwijs geschikt: Nee

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Nee

Periode / tijd / locatie

20 november 2019 - 20 december 2025
- Het project is doorlopend beschikbaar.
- 1 uur
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Eenmalig: 8 lessen

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Is vervoer geregeld binnen het project / de activiteit

Nee

Referentie

Martin Luther Kingschool

Referentie 2

OBS Klimop

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.