IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam)

International Documentary Film Festival Amsterdam

Contactpersoon:

Marije Veenstra

Adres:

Frederiksplein 52
1017 XN Amsterdam
T: 020 6273329
F: 020 6385388
educatie@idfa.nl
https://www.idfa.nl/nl/educatie

Gemiddelde waardering:

9/10

meer over deze culturele instelling

Schoolvoorstellingen 2016

Beschrijving

Onderdeel van het IDFA Scholierenprogramma zijn de schoolvoorstellingen tijdens het festival voor alle Amsterdamse scholen. Deze vinden plaats eind november o.a. in EYE, De Brakke Grond, Pathé Tuschinski en Pathé de Munt. Leerlingen zien hier een documentaire op het witte doek, vaak gevolgd door een Q&A met de filmmaker. Elke film wordt begeleid door lesmateriaal. Het lesmateriaal geeft de leerling met behulp van opdrachten inzicht in het genre en sluit aan bij verschillende leergebieden en kerndoelen uit het onderwijsprogramma van het primair en voortgezet onderwijs.

Disciplines

Nieuwe media / audiovisueel

Leerdoel

Documentaire-educatie biedt leerlingen niet alleen inzicht in de werking van het medium film en het genre documentaire in het bijzonder, maar leert hen kritisch omgaan met ‘audiovisuele beïnvloeding’ in bredere context. Documentaires maken leerlingen bewust van zaken die in de hedendaagse maatschappij spelen of in het verleden van belang zijn geweest. Door het zien en het behandelen van documentaires krijgen leerlingen inzicht in de manier waarop een documentairemaker zijn of haar visie op de werkelijkheid geeft. Leerlingen leren een oordeel te vormen over datgene wat er in de wereld gebeurt.

Kosten

Primair Onderwijs € 1,50; Voortgezet Onderwijs € 2,-- per leerling per leerling

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (audiovisueel - film, nieuwe media, fotografie)
- Reflecteren op eigen werk en dat van anderen
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden

Secundaire doelen

- sociale cohesie

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 6, 7, 8
Voortgezet Onderwijs: klas 1, 2, 3, 4, 5, 6
VO Soorten: VMBO kader / basis / praktijk, VMBO T (MAVO), HAVO, VWO / Gymnasium
Speciaal onderwijs geschikt: Ja

Zwaartepunt

Reflectief

Tijdsinvestering van leerkracht

Ja: ca. 1 lesuur

Periode / tijd / locatie

22 november 2009 - 26 november 2020
- Tijdens het festival
- ca. 1 lesuur maar afhankelijk van eigen invulling docent
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Eenmalig: naast de voorstelling, ca. 2 lesuren

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Is vervoer geregeld binnen het project / de activiteit

Nee

Referentie

Basisschool de Elout (T. Schuurman)
Tobiasschool (F. Wijnands)


Referentie 2

Cartesius Lyceum (D. Keverkamp)
Islamitisch College Amsterdam (A. Wassink)

Evaluaties

8/10
SBO Het Spectrum | Primair onderwijs | deelname: 25 november 2014

26-1-2015 10:56

Peter Hofland (ICC-er)

 1. Voorgesprek plaatsgevonden? Nee
 2. Pedagogische, didactische kwaliteiten
  8/10
 3. Aansluiting belevingswereld
  8/10
 4. Flexibiliteit
  10/10
 5. Doelstellingen
  8/10
 6. Organisatie en coördinatie
  10/10
 7. Als leerkracht actief aanwezig? Nee
 8. Tevreden over prijs/kwaliteit? Ja
 9. Toekomstige samenwerking? Ja
 10. Waardering project
  8/10

10/10
| Voortgezet onderwijs | deelname: 15 december 2014

5-1-2015 12:29
 1. Voorgesprek plaatsgevonden? Ja
 2. Pedagogische, didactische kwaliteiten
  6/10
 3. Aansluiting belevingswereld
  8/10
 4. Flexibiliteit
  10/10
 5. Doelstellingen
  8/10
 6. Organisatie en coördinatie
  10/10
 7. Als leerkracht actief aanwezig? Ja
 8. Tevreden over prijs/kwaliteit? Ja
 9. Toekomstige samenwerking? Ja
 10. Waardering project
  10/10

8/10
| Voortgezet onderwijs | deelname: 25 november 2013

6-1-2014 18:15
 1. Voorgesprek plaatsgevonden? Nee
 2. Pedagogische, didactische kwaliteiten
  6/10
 3. Aansluiting belevingswereld
  8/10
 4. Flexibiliteit
  6/10
 5. Doelstellingen
  8/10
 6. Organisatie en coördinatie
  8/10
 7. Als leerkracht actief aanwezig? Ja
 8. Tevreden over prijs/kwaliteit? Ja
 9. Toekomstige samenwerking? Ja
 10. Waardering project
  8/10

10/10
| Primair onderwijs | deelname: 22 november 2011

4-1-2012 17:20
 1. Voorgesprek plaatsgevonden? Nee
 2. Pedagogische, didactische kwaliteiten
  8/10
 3. Aansluiting belevingswereld
  10/10
 4. Flexibiliteit
  8/10
 5. Doelstellingen
  10/10
 6. Organisatie en coördinatie
  10/10
 7. Als leerkracht actief aanwezig? Nee
 8. Tevreden over prijs/kwaliteit? Ja
 9. Toekomstige samenwerking? Ja
 10. Waardering project
  10/10

8/10
jsg maimonides | Voortgezet onderwijs | deelname: 21 november 2011

21-12-2011 09:08

yvonne bouwman (docent)

documentaires van hoge kwaliteit, die een blik op de wereld bieden.

 1. Voorgesprek plaatsgevonden? Nee
 2. Pedagogische, didactische kwaliteiten
  8/10
 3. Aansluiting belevingswereld
  8/10
 4. Flexibiliteit
  8/10
 5. Doelstellingen
  8/10
 6. Organisatie en coördinatie
  6/10
 7. Als leerkracht actief aanwezig? Ja
 8. Tevreden over prijs/kwaliteit? Ja
 9. Toekomstige samenwerking? Ja
 10. Waardering project
  8/10

8/10
pro Regeschool | Primair onderwijs | deelname: 23 november 2009

5-1-2010 10:46

liesbeth de Kooker (directeur)

 1. Voorgesprek plaatsgevonden? Nee
 2. Pedagogische, didactische kwaliteiten
  6/10
 3. Aansluiting belevingswereld
  8/10
 4. Flexibiliteit
  6/10
 5. Doelstellingen
  8/10
 6. Organisatie en coördinatie
  6/10
 7. Als leerkracht actief aanwezig? Nee
 8. Tevreden over prijs/kwaliteit? Ja
 9. Toekomstige samenwerking? Ja
 10. Waardering project
  8/10

10/10
| Primair onderwijs | deelname: 27 november 2009

29-11-2009 21:33

De aangeboden documentaires nodigden uit tot gesprek. De leerlingen werden geconfronteerd met een nieuwe wereld waardoor ze inzicht in hun eigen waarden en normen kregen.

 1. Voorgesprek plaatsgevonden? Ja
 2. Pedagogische, didactische kwaliteiten
  10/10
 3. Aansluiting belevingswereld
  8/10
 4. Flexibiliteit
  10/10
 5. Doelstellingen
  8/10
 6. Organisatie en coördinatie
  10/10
 7. Als leerkracht actief aanwezig? Ja
 8. Tevreden over prijs/kwaliteit? Ja
 9. Toekomstige samenwerking? Ja
 10. Waardering project
  10/10