Singer Laren

Museum en theater

Contactpersoon:

Tessa van Deijk

Adres:

Oude Drift 1
1251 BS Laren
T: 035 5393939
F: 035 5317751
educatie@singerlaren.nl
http://www.singerlaren.nl

Gemiddelde waardering:

Deze culturele instelling is nog niet geëvalueerd.

meer over deze culturele instelling

Word kunstkenner

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

Leerlingen als kunstkenner! Hoe praat je over kunst? Alleen vanuit je hart of zijn er nog andere manieren om naar beeldende kunst te kijken? Met props en een kunstkennerswoordenboek op zak ontdekken leerlingen dat er ook objectieve methodes zijn om kunst te bekijken.

Disciplines

Beeldend, Cultureel erfgoed

Leerdoel

Via beeldanalyse ontdekken de leerlingen dat je een kunstwerk ook op een andere meer objectieve manier kan bekijken. De leerlingen leren te verwoorden wat hen wel / niet aanspreekt in een kunstwerk. Kennis opdoen van Singer Laren en de collectie.

Kosten

40 (15 ll) per activiteit

Kerndoelen

- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (cultureel erfgoed)

Middelen

2 begeleiders in het museum

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 6, 7, 8
Voortgezet Onderwijs: klas 1, 2
VO Soorten: HAVO, VWO / Gymnasium
Speciaal onderwijs geschikt: Nee

Zwaartepunt

Reflectief

Tijdsinvestering van leerkracht

Ja: 30-60 min.

Periode / tijd / locatie

12 september 2006 - 31 december 2010
- gehele jaar
- museumles 1 uur
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Eenmalig: 3 lessen

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Is vervoer geregeld binnen het project / de activiteit

Nee

Referentie

Violenschool/ International department, Hilversum

Referentie 2

Violenschool, Hilversum

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.