Singer Laren

Museum en theater

Contactpersoon:

Tessa van Deijk

Adres:

Oude Drift 1
1251 BS Laren
T: 035 5393939
F: 035 5317751
educatie@singerlaren.nl
http://www.singerlaren.nl

Gemiddelde waardering:

Deze culturele instelling is nog niet geëvalueerd.

meer over deze culturele instelling

Maak een tentoonstelling

bekijk project

Maak een tentoonstelling

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

Leerlingen maken in de Singer Factory een tentoonstelling. Ieder krijgt zijn eigen taak in communicatie, transport en inrichting. Hoe regel je het schilderijtransport als het buiten hoost van de regen, hoe krijg je publiek midden in de zomervakantie?

Disciplines

Beeldend, Cultureel erfgoed

Leerdoel

De leerlingen maken kennis met verschillende bedrijfsaspecten in een museum. Leren samenwerken. De leerlingen maken op een interactieve manier kennis met de collectie van Singer Laren.

Kosten

60 per 15 leerlingen per leerling

Kerndoelen

- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (multidisciplinair)
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (Aanleren van (vaktechnische, culturele en/ of lichamelijke) vaardigheden)
- Versterken van competenties voor leraren en docenten
- Reflecteren op eigen werk en dat van anderen
- Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden
- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken

Secundaire doelen

- diversiteit
- leerlingen enthousiast maken voor een museum.

Middelen

2 begeleiders per 15 leerlingen

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 7, 8
Voortgezet Onderwijs: klas 1, 2
VO Soorten: VMBO kader / basis / praktijk, HAVO, VWO / Gymnasium
Speciaal onderwijs geschikt: Nee

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Ja: 30-60 min

Periode / tijd / locatie

12 september 2006 - 31 december 2011
- gehele jaar
- Museumles 1,5 uur
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Eenmalig: 3 lessen

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Is vervoer geregeld binnen het project / de activiteit

Nee

Referentie

College de Brink, Laren
Suzanne van der Linden

Referentie 2

Godelindeschool, Naarden

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.