Stichting Balls (ISH)

Theatergezelschap, dansvoorstellingen

Contactpersoon:

Nienke Hoekstra

Adres:

Willinklaan 3-5
1067 SL Amsterdam
T: 020 4685422
F: 020 3623109
info@balls.nl
http://www.ish-events.com

Gemiddelde waardering:

Deze culturele instelling is nog niet geëvalueerd.

meer over deze culturele instelling

Educatieve Projecten ISH

Let op: de periode van dit aanbod is verstreken. Meer informatie kunt u opvragen bij culturele instelling, zie de gegevens aan de rechterzijde.

Beschrijving

Deze projecten hebben twee doelstellingen, namelijk jongeren zowel op het gebied van de kunstbeleving als op sociaal- maatschappelijk gebied bereiken. Enerzijds laat het jongeren kennismaken met podiumkunsten en sport. Anderzijds bieden de projecten een uitgelezen mogelijkheid om verschillende doelstellingen op sociaal- maatschappelijk vlak tot stand te brengen. Doordat de jongeren hun eigen voorstelling maken, leren zij spelenderwijs –maar op een volwassen manier- vaardigheden op het gebied van samenwerking, onderlinge integratie, verantwoordelijkheids gevoel en zelfdiscipline.

Disciplines

Dans

Leerdoel

1 Ervaren van Cultuur, Theater 2 Jongeren leren elkaar Dansen en Sporten

Kosten

Kerndoelen

- Ontwikkelen van de expressie, zelf doen
- Ontwikkelen van de creativiteit, zelf maken
- Verwerven van kennis van en waardering voor één of meerdere disciplines binnen CE (dans)

Secundaire doelen

- sociale cohesie
- diversiteit

Middelen

Grote ruimte met een goede vloer (denk aan een Gymzaal). Een goede geluidsset (indien mogelijk nemen wij die zelf mee).

Leerlingen

Primair Onderwijs: groep 7, 8
Voortgezet Onderwijs: klas 1, 2, 3, 4, 5, 6
VO Soorten: VMBO kader / basis / praktijk, VMBO T (MAVO), HAVO, VWO / Gymnasium
Speciaal onderwijs geschikt: Ja

Zwaartepunt

Actief

Tijdsinvestering van leerkracht

Ja: 60 min.

Periode / tijd / locatie

14 februari 2007 - 31 juli 2010
- gehele jaar
- 60-120 min.
- Zowel op school als op lokatie

Project eenmalig?

Doorlopend: Verschillend: Alles is mogelijk

Is het project voor-/naschools

Onderschools

Is vervoer geregeld binnen het project / de activiteit

Nee

Referentie

Theater de Meervaart, Amsterdam
De Compaen, Nieuwendam

Evaluaties

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties van dit project.